Skip to main content

Text 96

Text 96

Verš

Text

prakaṭiyā dekhe ācārya sakala saṁsāra
kṛṣṇa-bhakti gandha-hīna viṣaya-vyavahāra
prakaṭiyā dekhe ācārya sakala saṁsāra
kṛṣṇa-bhakti gandha-hīna viṣaya-vyavahāra

Synonyma

Synonyms

prakaṭiyā — projevující; dekhe — viděl; ācārya — Advaita Ācārya; sakala — veškerá; saṁsāra — hmotná existence; kṛṣṇa-bhakti — oddanosti Pánu Kṛṣṇovi; gandha-hīna — beze stop; viṣaya — ve vztahu ke smyslovým předmětům; vyavahāra — činnosti.

prakaṭiyā — manifesting; dekhe — He saw; ācārya — Advaita Ācārya; sakala — all; saṁsāra — material existence; kṛṣṇa-bhakti — of devotion to Lord Kṛṣṇa; gandha-hīna — without a trace; viṣaya — of the sense objects; vyavahāra — affairs.

Překlad

Translation

Když se v tomto světě zjevil Advaita Ācārya, zjistil, že zde není ani stopy po oddané službě Śrī Kṛṣṇovi, protože lidé byli pohrouženi v materialistických činnostech.

Advaita Ācārya having appeared, He found the world devoid of devotional service to Śrī Kṛṣṇa because people were engrossed in material affairs.