Skip to main content

Text 91

Text 91

Verš

Texto

dvau bhūta-sargau loke ’smin
daiva āsura eva ca
viṣṇu-bhaktaḥ smṛto daiva
āsuras tad-viparyayaḥ
dvau bhūta-sargau loke ’smin
daiva āsura eva ca
viṣṇu-bhaktaḥ smṛto daiva
āsuras tad-viparyayaḥ

Synonyma

Palabra por palabra

dvau — dvě; bhūta — živých bytostí; sargau — povahy; loke — ve světě; asmin — v tomto; daivaḥ — božské; āsuraḥ — démonské; eva — jistě; ca — a; viṣṇu-bhaktaḥ — oddaný Pána Viṣṇua; smṛtaḥ — vzpomínaný; daivaḥ — božské; āsuraḥ — démonské; tat-viparyayaḥ — pravý opak toho.

dvau — dos; bhūta — de los seres vivos; sargau — disposiciones; loke — en el mundo; asmin — en este; daivaḥ — divino; āsuraḥ — demoníaco; eva — ciertamente; ca — y; viṣṇu-bhaktaḥ — un devoto del Señor Viṣṇu; smṛtaḥ — recordado; daivaḥ — divino; āsuraḥ — demoníaco; tat-viparyayaḥ — lo opuesto a eso.

Překlad

Traducción

„V tomto stvořeném světě jsou dva druhy lidí – jedni jsou démonští a druzí božští. Oddaní Pána Viṣṇua jsou božské povahy a ti, kdo jsou jejich pravým opakem, se nazývají démoni.“

«En el mundo creado, hay dos clases de hombres. Una la constituyen las personas demoníacas, y la otra, las personas santas. Los devotos del Señor Viṣṇu son las personas santas, mientras que aquellos que son lo opuesto, se llaman demonios.»

Význam

Significado

Toto je verš z Padma Purāṇy. Viṣṇu-bhaktové neboli oddaní vědomí si Kṛṣṇy jsou známí jako devové (polobozi). Ateisté, kteří v Boha nevěří nebo se za Něho sami prohlašují, jsou asurové (démoni). Asurové se vždy věnují ateistickým materialistickým činnostem a vymýšlejí způsoby, jak využívat hmotné zdroje k uspokojování smyslů. Viṣṇu-bhaktové, oddaní vědomí si Kṛṣṇy, jsou také činní, ale jejich cílem je svojí oddanou službou těšit Nejvyšší Osobnost Božství. Navenek to může vypadat, že pracují stejným způsobem, ale jejich záměry jsou vzhledem k rozdílnému vědomí zcela opačné. Asurové pracují pro osobní smyslový požitek, kdežto oddaní pracují pro uspokojení Nejvyššího Pána. Všichni pracují svědomitě, ale jejich pohnutky se liší.

Éste es un verso del Padma Purāṇa. Los viṣṇu-bhaktas, los devotos en estado de conciencia de Kṛṣṇa, se conocen como devas (semidioses). Los ateos, que no creen en Dios o que se declaran Dios a sí mismos, son asuras (demonios). Los asuras siempre están ocupados en actividades materiales ateas, buscando la manera de utilizar los recursos de la materia para disfrutar de la complacencia de los sentidos. Los viṣṇu-bhaktas, devotos conscientes de Kṛṣṇa, son igualmente activos, pero su objetivo es satisfacer a la Suprema Personalidad de Dios por medio del servicio devocional. Superficialmente, puede que parezca que las dos clases actúan de la misma manera, pero su intención es completamente opuesta, por una diferencia de conciencia. Los asuras actúan buscando la complacencia personal de los sentidos, mientras que los devotos actúan buscando complacer al Señor. Los dos actúan conscientemente, pero sus motivos son diferentes.

Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je určeno pro devy neboli oddané. Démoni se činností spojených s vědomím Kṛṣṇy nemohou účastnit, a oddaní vědomí si Kṛṣṇy se zase nemohou účastnit démonských činností, to znamená pachtit se jako kočky a psi jen za uspokojením smyslů. To těm, kdo jsou si vědomi Kṛṣṇy, nic neříká. Oddaní přijímají pouze ty nejnutnější životní potřeby, aby si uchovali schopnost sloužit Kṛṣṇovi. Energii, která jim zbyde, využívají pro rozvoj vědomí Kṛṣṇy, které jim pomůže přemístit se do Kṛṣṇova sídla díky tomu, že na Něho neustále myslí, dokonce i v okamžiku smrti.

El movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa se dirige a los devas, los devotos. Los demonios no pueden tomar parte en actividades en conciencia de Kṛṣṇa, ni los devotos conscientes de Kṛṣṇa pueden tomar parte en actividades demoníacas o esforzarse como gatos y perros sólo para la complacencia de los sentidos. Semejante actividad no tiene interés para aquellos que son conscientes de Kṛṣṇa. Los devotos no admiten más que lo indispensable para mantenerse capaces de actuar en el estado de conciencia de Kṛṣṇa. Y emplean el resto de su energía en cultivar la conciencia de Kṛṣṇa, pensando siempre en Él, incluso en el momento de la muerte. De este modo es posible ser transferido a la morada de Kṛṣṇa.