Skip to main content

Text 60

ТЕКСТ 60

Verš

Текст

brahma, ātmā, bhagavān — kṛṣṇera vihāra
e artha nā jāni’ mūrkha artha kare āra
брахма, тм, бхагавн — кшера вихра
э артха н джни’ мӯркха артха каре ра

Synonyma

Пословный перевод

brahma — neosobní Brahman; ātmā — Nadduše; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; vihāra — projevy; e — tento; artha — význam; — ne; jāni' — znající; mūrkha — hlupáci; artha — význam; kare — vymýšlejí; āra — jiný.

брахма — безличный Брахман; тм — Сверхдуша; бхагавн — Верховная Личность Бога; кшера — Господа Кришны; вихра — проявления; э — этого; артха — значения; н — не; джни’ — зная; мӯркха — глупцы; артха — значение; каре — придают; ра — другое.

Překlad

Перевод

Hloupí učenci různými způsoby spekulují, protože nevědí, že Brahman, Paramātmā i Bhagavān jsou aspekty Kṛṣṇy.

Не ведая о том, что Брахман, Параматма и Бхагаван суть проявления Кришны, недалекие философы пускаются в измышления.