Skip to main content

Text 5

Text 5

Verš

Texto

yauvana-praveśe aṅgera aṅga vibhūṣaṇa
divya vastra, divya veśa, mālya-candana
yauvana-praveśe aṅgera aṅga vibhūṣaṇa
divya vastra, divya veśa, mālya-candana

Synonyma

Palabra por palabra

yauvana-praveśe — s příchodem Jeho mládí; aṅgera — těla; aṅga — údy; vibhūṣaṇa — ozdoby; divya — transcendentální; vastra — šaty; divya — transcendentální; veśa — oblečení; mālya — girlanda; candana — (potřený) santálovou pastou.

yauvana-praveśe — cuando alcanzó Su juventud; aṅgera — del cuerpo; aṅga — miembros; vibhūṣana — ornamentos; divya — trascendentales; vastra — ropajes; divya — trascendental; veśa — vestido; mālya — collar; candana — (ungido con) pulpa de sándalo.

Překlad

Traducción

S příchodem mládí začal Pán nosit ozdoby, oblékat se do pěkných šatů, věnčit se květy a potírat santálovou pastou.

Cuando alcanzó Su juventud, el Señor Se engalanaba con ornamentos, vestía hermosas ropas, Se adornaba con collares de flores, y ungía Su cuerpo con madera de sándalo.