Skip to main content

Text 297

Text 297

Verš

Text

prema-bhakti diyā teṅho bhāsā’la jagate
tāṅra caritra loke nā pāre bujhite
prema-bhakti diyā teṅho bhāsā’la jagate
tāṅra caritra loke nā pāre bujhite

Synonyma

Synonyms

prema-bhakti — oddanou službu; diyā — dávající; teṅho — Pán Nityānanda Prabhu; bhāsā'la — zaplavil; jagate — ve světě; tāṅra — Jeho; caritra — povahu; loke — lidé; — ne; pāre — schopni; bujhite — pochopit.

prema-bhakti — devotional service; diyā — giving; teṅho — Lord Nityānanda Prabhu; bhāsā’la — overflooded; jagate — in the world; tāṅra — His; caritra — character; loke — people; — not; pāre — able; bujhite — to understand.

Překlad

Translation

Śrī Nityānanda Prabhu zaplavil celý svět rozdáváním transcendentální láskyplné služby. Jeho povahu a činnosti nikdo nechápe.

Śrī Nityānanda Prabhu overflooded the entire world by distributing transcendental loving service. No one can understand His character and activities.