Skip to main content

Text 22

Text 22

Verš

Text

ei mata nānā līlā kare gaurahari
ki kāraṇe līlā, — ihā bujhite nā pāri
ei mata nānā līlā kare gaurahari
ki kāraṇe līlā, — ihā bujhite nā pāri

Synonyma

Synonyms

ei mata — takto; nānā — různé; līlā — zábavy; kare — provádí; gaurahari — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ki kāraṇe — z jakého důvodu; līlā — zábavy; ihā — to; bujhite — pochopit; — ne; pāri — jsem schopen.

ei mata — in this way; nānā — various; līlā — pastimes; kare — does; gaurahari — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ki kāraṇe — what is the reason; līlā — pastimes; ihā — this; bujhite — to understand; — not; pāri — I am able.

Překlad

Translation

Takto Pán Caitanya Mahāprabhu prováděl různé zábavy, ale proč, to nedovedu pochopit.

In this way Lord Caitanya Mahāprabhu performed various pastimes, but why He did so I cannot understand.

Význam

Purport

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, a Jeho oddaní, kteří přicházejí do tohoto světa, uskutečňují určitou misi, a tak někdy jednají těžko pochopitelným způsobem. Proto se říká: vaiṣṇavera kriyā-mudrā vijñeha nā bujhaya – i když je někdo vzdělaný a inteligentní učenec, činnosti vaiṣṇavy nemůže pochopit. Vaiṣṇava přijímá vše, co je příznivé pro jeho misi. Hlupáci však záměry takových vznešených vaiṣṇavů neznají a kritizují je. To je zakázané. Jelikož nikdo nechápe, co vaiṣṇava dělá pro uskutečnění své mise, kritizovat ho je přestupek zvaný sādhu-nindā.

The Supreme Personality of Godhead and His devotees who come to this world are executing a mission, and therefore sometimes they act in a way that is very difficult to understand. It is said, therefore, vaiṣṇavera kriyā-mudrā vijñeha nā bujhaya: even if one is a very learned and intelligent scholar, he cannot understand the activities of a Vaiṣṇava. A Vaiṣṇava accepts anything favorable for executing his mission. But foolish persons, not knowing the purpose of such exalted Vaiṣṇavas, indulge in criticizing them. That is forbidden. Since no one can understand what a Vaiṣṇava does for the purpose of executing his mission, to criticize such a Vaiṣṇava is the offense called sādhu-nindā.