Skip to main content

Text 21

Text 21

Verš

Text

tabe viśvarūpa ihāṅ pāṭhāila more
mātāke kahio koṭi koṭi namaskāre
tabe viśvarūpa ihāṅ pāṭhāila more
mātāke kahio koṭi koṭi namaskāre

Synonyma

Synonyms

tabe — potom; viśvarūpa — Viśvarūpa; ihāṅ — sem; pāṭhāila — poslal; more — Mě; mātāke kahio — řekni Mé matce; koṭi koṭi — stovky a tisíce; namaskāre — poklon.

tabe — then; viśvarūpa — Viśvarūpa; ihāṅ — here; pāṭhāila — sent; more — Me; mātāke kahio — speak to My mother; koṭi koṭi — hundreds and thousands; namaskāre — obeisances.

Překlad

Translation

„Potom Mě Viśvarūpa poslal zpátky domů a řekl Mi: ,Vyřiď stovky a tisíce poklon Mé matce Śacīdevī.̀“

“Then Viśvarūpa returned Me home and requested, ‘Offer thousands and thousands of obeisances unto My mother, Śacīdevī.’ ”