Skip to main content

Text 13

Text 13

Verš

Texto

cihna dekhi’ cakravartī balena hāsiyā
lagna gaṇi’ pūrve āmi rākhiyāchi likhiyā
cihna dekhi’ cakravartī balena hāsiyā
lagna gaṇi’ pūrve āmi rākhiyāchi likhiyā

Synonyma

Palabra por palabra

cihna dekhi' — když viděl znaky; cakravartī — Nīlāmbara Cakravartī; balena — říká; hāsiyā — s úsměvem; lagna gaṇi' — podle astrologického výpočtu z okamžiku narození; pūrve — dříve; āmi — já; rākhiyāchi — uchoval jsem; likhiyā — po zapsání všech těchto věcí.

cihna dekhi’ — viendo las marcas; cakravartī — Nīlāmbara Cakravartī; balena — dice; hāsiyā — sonriendo; lagna gaṇi’ — mediante cálculos astrológicos sobre el momento del nacimiento; pūrve — hace tiempo; āmi — yo; rākhiyāchi — he conservado; likhiyā — después de escribir todas esas cosas.

Překlad

Traducción

Když Nīlāmbara Cakravartí viděl tyto znaky, s úsměvem řekl: „Již dříve jsem toto vše zjistil pomocí astrologického výpočtu a písemně jsem to zaznamenal.“

Cuando Nīlāmbara Cakravartī vio aquellas marcas, dijo sonriendo: «Hace tiempo averigüé todo esto mediante cálculos astrológicos y lo asenté por escrito.