Skip to main content

Text 13

Text 13

Verš

Text

cihna dekhi’ cakravartī balena hāsiyā
lagna gaṇi’ pūrve āmi rākhiyāchi likhiyā
cihna dekhi’ cakravartī balena hāsiyā
lagna gaṇi’ pūrve āmi rākhiyāchi likhiyā

Synonyma

Synonyms

cihna dekhi' — když viděl znaky; cakravartī — Nīlāmbara Cakravartī; balena — říká; hāsiyā — s úsměvem; lagna gaṇi' — podle astrologického výpočtu z okamžiku narození; pūrve — dříve; āmi — já; rākhiyāchi — uchoval jsem; likhiyā — po zapsání všech těchto věcí.

cihna dekhi’ — by seeing the marks; cakravartī — Nīlāmbara Cakravartī; balena — says; hāsiyā — smiling; lagna gaṇi’ — by astrological calculation of the birth moment; pūrve — formerly; āmi — I; rākhiyāchi — have kept; likhiyā — after writing all these things.

Překlad

Translation

Když Nīlāmbara Cakravartí viděl tyto znaky, s úsměvem řekl: „Již dříve jsem toto vše zjistil pomocí astrologického výpočtu a písemně jsem to zaznamenal.“

When Nīlāmbara Cakravartī saw those marks, he smilingly said, “Formerly I ascertained all this by astrological calculation and noted it in writing.