Skip to main content

Text 74

Text 74

Verš

Text

tabe putra janamilā ‘viśvarūpa’ nāma
mahā-guṇavān teṅha — ‘baladeva’-dhāma
tabe putra janamilā ‘viśvarūpa’ nāma
mahā-guṇavān teṅha — ‘baladeva’-dhāma

Synonyma

Synonyms

tabe — potom; putra — syn; janamilā — narodil se; viśvarūpa — Viśvarūpa; nāma — pojmenovaný; mahā-guṇavān — vysoce kvalifikovaný; teṅha — On; baladeva — Pána Baladevy; dhāma — inkarnace.

tabe — thereafter; putra — son; janamilā — took birth; viśvarūpa — Viśvarūpa; nāma — named; mahā-guṇavān — highly qualified; teṅha — He; baladeva — of Lord Baladeva; dhāma — incarnation.

Překlad

Translation

Potom Jagannātha Miśra získal syna Viśvarūpu, který byl nanejvýš mocný a vysoce kvalifikovaný, neboť byl inkarnací Baladevy.

After this, Jagannātha Miśra got a son of the name Viśvarūpa, who was most powerful and highly qualified because He was an incarnation of Baladeva.

Význam

Purport

Viśvarūpa byl starší bratr Gaurahariho, Pána Caitanyi Mahāprabhua. Když pro Něho začali chystat svatbu, přijal sannyās a odešel z domova. Jeho jméno po přijetí sannyāsu bylo Śaṅkarāraṇya. V roce 1431 éry Śaka (1509 n.l.) odešel z tohoto světa v Pándarpuru v okrese Sólápur. Jako inkarnace Saṅkarṣaṇa je jak materiální, tak bezprostřední příčinou stvoření tohoto hmotného světa. Není odlišný od Śrī Caitanyi Mahāprabhua, protože aṁśa a aṁśī, část a celek, se od sebe neliší. Jako inkarnace Saṅkarṣaṇa patří Viśvarūpa ke čtveřici expanzí zvané catur-vyūha. V Gaura-candrodayi je řečeno, že Viśvarūpa po svém takzvaném odchodu vstoupil do Śrī Nityānandy Prabhua a zůstal v Něm.

Viśvarūpa was the elder brother of Gaurahari, Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu. When arrangements were being made for the marriage of Viśvarūpa, He took sannyāsa and left home. He took the sannyāsa name of Śaṅkarāraṇya. In 1431 Śakābda Era (A.D. 1509), He disappeared in Pāṇḍarapura, in the district of Sholapur. As an incarnation of Saṅkarṣaṇa, He is both the ingredient and immediate cause of the creation of this material world. He is nondifferent from Śrī Caitanya Mahāprabhu, for the aṁśa and the aṁśī, or the part and the whole, are not different. As an incarnation of Saṅkarṣaṇa, Viśvarūpa belongs to the quadruple manifestation of catur-vyūha. In the Gaura-candrodaya it is said that Viśvarūpa, after His so-called demise, remained mixed within Śrī Nityānanda Prabhu.