Skip to main content

Text 36

Text 36

Verš

Texto

setubandha, āra gauḍa-vyāpi vṛndāvana
prema-nāma pracāriyā karilā bhramaṇa
setubandha, āra gauḍa-vyāpi vṛndāvana
prema-nāma pracāriyā karilā bhramaṇa

Synonyma

Palabra por palabra

setubandha — mys Kumárí; āra — a; gauḍa — Bengálsko; vyāpi — zahrnující; vṛndāvana — do Vrindávanu; prema-nāma — lásku ke Kṛṣṇovi a Kṛṣṇovo svaté jméno; pracāriyā — rozdávající; karilā — prováděl; bhramaṇa — cestování.

setubandha — cabo Comorín; āra — y; gauḍa — Bengala; vyāpi — extendiendo; vṛndāvana — a Vṛndāvana; prema-nāma — amor por Kṛṣṇa y el santo nombre de Kṛṣṇa; pracāriyā — distribuyendo; karilā — realizó; bhramaṇa — viajando.

Překlad

Traducción

Během těchto šesti let cestoval po celé Indii, od mysu Kumárí po Bengálsko a Vrindávan, a všude tančil, zpíval a dával lásku ke Kṛṣṇovi.

A partir de Cabo Comorín y extendiéndose por Bengala hasta Vṛndāvana, durante estos seis años recorrió toda la India, cantando, bailando y distribuyendo el amor por Kṛṣṇa.