Skip to main content

Text 7

Text 7

Verš

Text

asaṅkhya ananta gaṇa ke karu gaṇana
āpanā śodhite kahi mukhya mukhya jana
asaṅkhya ananta gaṇa ke karu gaṇana
āpanā śodhite kahi mukhya mukhya jana

Synonyma

Synonyms

asaṅkhya — nesčetné; ananta — neomezené; gaṇa — oddané; ke — kdo; karu — může; gaṇana — spočítat; āpanā — sebe; śodhite — očistit; kahi — říkám; mukhya mukhya — pouze hlavní; jana — osoby.

asaṅkhya — innumerable; ananta — unlimited; gaṇa — devotees; ke — who; karu — can; gaṇana — count; āpanā — the self; śodhite — to purify; kahi — I speak; mukhya mukhya — only the chief; jana — persons.

Překlad

Translation

Tyto větve oddaných jsou spolu se svými odnožemi nesčetné a neomezené. Kdo je může spočítat? Pro svoje vlastní očištění se pokusím vyjmenovat jen ty nejpřednější z nich.

These branches and subbranches of devotees are innumerable and unlimited. Who could count them? For my personal purification I shall try to enumerate only the most prominent among them.

Význam

Purport

Nikdo by neměl psát knihy nebo pojednání o transcendentálních tématech s vidinou hmotného jména, slávy nebo zisku. Transcendentální literatura musí být sepisována pod vedením vyšší autority, protože není určena pro hmotné účely. Pokud se někdo snaží psát pod dohledem vyšší autority, očistí se. Účelem všech činností spojených s vědomím Kṛṣṇy by mělo být vlastní očištění (āpanā śohite), a ne hmotný zisk.

One should not write books or essays on transcendental subject matter for material name, fame or profit. Transcendental literature must be written under the direction of a superior authority because it is not meant for material purposes. If one tries to write under superior authority, he becomes purified. All Kṛṣṇa conscious activities should be undertaken for personal purification (āpanā śodhite), not for material gain.