Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.62

Verš

caitanya-dāsa, rāmadāsa, āra karṇapūra
tina putra śivānandera prabhura bhakta-śūra

Synonyma

caitanya-dāsa — Caitanya dāsa; rāmadāsa — Rāmadāsa; āra — a; karṇapūra — Karṇapūra; tina putra — tři synové; śivānandera — Śivānandy Seny; prabhura — Pána; bhakta-śūra — statečných oddaných.

Překlad

Všichni tři synové Śivānandy Seny, jmenovitě Caitanya dāsa, Rāmadāsa a Karṇapūra, byli stateční oddaní Pána Caitanyi.

Význam

Caitanya dāsa, nejstarší syn Śivānandy Seny, napsal komentář ke Kṛṣṇa-karṇāmṛtě, který později přeložil Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ve svém časopise Sajjana-toṣaṇī. Podle názoru odborníků byl Caitanya dāsa autorem knihy Caitanya-carita (známé také jako Caitanya-caritāmṛta), psané v sanskrtu. Autorem tedy nebyl Kavi-karṇapūra, jak se lidé obecně domnívají. To je názor Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura. Śrī Rāmadāsa byl druhým synem Śivānandy Seny. V Gaura-gaṇoddeśa-dīpice (145) se říká, že dva slavní papoušci z kṛṣṇa-līly, Dakṣa a Vicakṣana, se stali staršími bratry Kavi-karṇapūry – Caitanyou dāsem a Rāmadāsem. Karṇapūru, třetího syna, který byl známý také jako Paramānanda dāsa nebo Purī dāsa, zasvětil Śrīnātha Paṇḍita, jenž byl žákem Śrī Advaity Prabhua. Karṇapūra napsal mnoho knih, které ve vaiṣṇavské literatuře zaujímají důležité místo, jako například Ānanda-vṛndāvana-campū, Ālaṅkāra-kaustubha, Gaura-gaṇoddeśa-dīpikā a velkou epickou báseň Caitanya-candrodaya-nāṭaka. Narodil se roku 1448 Śakābdy (1526 n.l.). Deset let, od roku 1488 do roku 1498, neustále psal knihy.