Skip to main content

Text 28

ТЕКСТ 28

Verš

Текст

se-saba sāmagrī āge kariba vistāra
yāhāra śravaṇe bhaktera vahe aśrudhāra
се-саба смагрӣ ге кариба вистра
йхра равае бхактера вахе арудхра

Synonyma

Пословный перевод

se-saba — všechny tyto věci; sāmagrī — složení jídel; āge — později; kariba — popíši; vistāra — obšírně; yāhāra — o kterém; śravaṇe — slyší; bhaktera — oddaného; vahe — tečou; aśru-dhāra — slzy.

се-саба — все эти; смагрӣ — продукты; ге — дальше; кариба — опишу; вистра — подробно; йхра — о которых; равае — при слушании; бхактера — у преданных; вахе — текут; арудхра — потоки слез.

Překlad

Перевод

Obsah balíčků Rāghavy Paṇḍita popíši v této knize později. Při poslechu tohoto vyprávění oddaní obvykle pláčí a z očí jim tečou slzy.

Позже я подробно расскажу, что приносил Рагхава Пандит в своих мешках. Слыша этот рассказ, преданные обычно проливают потоки слез.

Význam

Комментарий

Rozsáhlý popis těchto rāghavera jhāli se nachází v desáté kapitole Antya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty.

Подробное описание этих рагхавера джхали дается в десятой главе Антья-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты».