Skip to main content

Text 115

Text 115

Verš

Texto

govinda, mādhava, vāsudeva — tina bhāi
yāṅ-sabāra kīrtane nāce caitanya-nitāi
govinda, mādhava, vāsudeva — tina bhāi
yāṅ-sabāra kīrtane nāce caitanya-nitāi

Synonyma

Palabra por palabra

govinda — Govinda; mādhava — Mādhava; vāsudeva — Vāsudeva; tina bhāi — tři bratři; yāṅ-sabāra — jichž všech; kīrtane — při saṅkīrtanu; nāce — tančí; caitanya-nitāi — Pán Caitanya a Nityānanda Prabhu.

govinda — Govinda; mādhava — Mādhava; vāsudeva — Vāsudeva; tina bhāi — tres hermanos; yāṅ-sabāra — todos los cuales; kīrtane — en la ejecución de saṅkīrtana; nāce — bailan; caitanya-nitāi — Śrī Caitanya y Nityānanda Prabhu.

Překlad

Traducción

Tři bratři, Govinda, Mādhava a Vāsudeva, byli osmdesátou druhou, osmdesátou třetí a osmdesátou čtvrtou větví onoho stromu. Pán Caitanya a Nityānanda tančili při jejich kīrtanech.

Los tres hermanos Govinda, Mādhava y Vāsudeva fueron la octogésima segunda, octogésima tercera y octogésima cuarta ramas del árbol. El Señor Caitanya y Nityānanda solían bailar en sus kīrtanas.

Význam

Significado

Tři bratři Govinda, Mādhava a Vāsudeva Ghoṣa patřili k rodině kāyasthů. Govinda založil v Agradvípu, kde bydlel, chrám Gopīnātha. Mādhava Ghoṣa byl výborný kīrtanový zpěvák. Nikdo na světě se mu nevyrovnal. Byl známý jako vrindávanský zpěvák a byl velice drahý Śrī Nityānandovi Prabhuovi. Říká se, že když tito tři bratři prováděli saṅkīrtan, Pán Caitanya a Nityānanda se ihned roztančili v extázi. Podle Gaura-gaṇoddeśa-dīpiky (188) byli tito tři bratři původně Kalāvatī, Rasollāsā a Guṇatuṇgā, které recitovaly verše, jež složila Śrī Viśākhā-gopī. Tito tři bratři byli členy jedné ze sedmi skupin, které prováděly kīrtan, když se Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu zúčastňoval festivalu Ratha-yātrā v Džagannáth Purí. Hlavním tanečníkem v jejich skupině byl Vakreśvara Paṇḍita. To je popsáno ve verších 42 a 43 třinácté kapitoly Madhya-līly.

Los tres hermanos Govinda, Mādhava y Vāsudeva Ghoṣa pertenecían a una familia kāyastha. Govinda fundó el templo de Gopīnātha en Agradvīpa, donde residía. Mādhava Ghoṣa era experto en dirigir el kīrtana. Nadie en el mundo podía competir con él. Se le conocía como el cantante de Vṛndāvana, y era muy querido por Śrī Nityānanda Prabhu. Se dice que cuando los tres hermanos dirigían el saṅkīrtana, inmediatamente el Señor Caitanya y Nityānanda bailaban en éxtasis. Según el Gaura-gaṇoddeśa-dīpikā (188), los tres hermanos fueron anteriormente Kalāvatī, Rasollāsā y Guṇatuṅgā, que recitaban las canciones que componía Śrī Viśākhā-gopī. Los tres hermanos estaban en uno de los siete grupos que ejecutaban el kīrtana cuando Śrī Caitanya Mahāprabhu asistía al festival de Ratha-yātrā en Jagannātha Purī. Vakreśvara Paṇḍita era el bailarín principal de su grupo. Esto se describe con gran realismo en los versos 42 y 43 del Capítulo Decimotercero del Madhya-līlā.