Skip to main content

Text 115

Text 115

Verš

Text

govinda, mādhava, vāsudeva — tina bhāi
yāṅ-sabāra kīrtane nāce caitanya-nitāi
govinda, mādhava, vāsudeva — tina bhāi
yāṅ-sabāra kīrtane nāce caitanya-nitāi

Synonyma

Synonyms

govinda — Govinda; mādhava — Mādhava; vāsudeva — Vāsudeva; tina bhāi — tři bratři; yāṅ-sabāra — jichž všech; kīrtane — při saṅkīrtanu; nāce — tančí; caitanya-nitāi — Pán Caitanya a Nityānanda Prabhu.

govinda — Govinda; mādhava — Mādhava; vāsudeva — Vāsudeva; tina bhāi — three brothers; yāṅ-sabāra — all of whom; kīrtane — in the performance of saṅkīrtana; nāce — dance; caitanya-nitāi — Lord Caitanya and Nityānanda Prabhu.

Překlad

Translation

Tři bratři, Govinda, Mādhava a Vāsudeva, byli osmdesátou druhou, osmdesátou třetí a osmdesátou čtvrtou větví onoho stromu. Pán Caitanya a Nityānanda tančili při jejich kīrtanech.

The three brothers Govinda, Mādhava and Vāsudeva were the eighty-second, eighty-third and eighty-fourth branches of the tree. Lord Caitanya and Nityānanda used to dance in their kīrtana performances.

Význam

Purport

Tři bratři Govinda, Mādhava a Vāsudeva Ghoṣa patřili k rodině kāyasthů. Govinda založil v Agradvípu, kde bydlel, chrám Gopīnātha. Mādhava Ghoṣa byl výborný kīrtanový zpěvák. Nikdo na světě se mu nevyrovnal. Byl známý jako vrindávanský zpěvák a byl velice drahý Śrī Nityānandovi Prabhuovi. Říká se, že když tito tři bratři prováděli saṅkīrtan, Pán Caitanya a Nityānanda se ihned roztančili v extázi. Podle Gaura-gaṇoddeśa-dīpiky (188) byli tito tři bratři původně Kalāvatī, Rasollāsā a Guṇatuṇgā, které recitovaly verše, jež složila Śrī Viśākhā-gopī. Tito tři bratři byli členy jedné ze sedmi skupin, které prováděly kīrtan, když se Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu zúčastňoval festivalu Ratha-yātrā v Džagannáth Purí. Hlavním tanečníkem v jejich skupině byl Vakreśvara Paṇḍita. To je popsáno ve verších 42 a 43 třinácté kapitoly Madhya-līly.

The three brothers Govinda, Mādhava and Vāsudeva Ghoṣa all belonged to a kāyastha family. Govinda established the Gopīnātha temple in Agradvīpa, where he resided. Mādhava Ghoṣa was expert in performing kīrtana. No one within this world could compete with him. He was known as the singer of Vṛndāvana and was very dear to Śrī Nityānanda Prabhu. It is said that when the three brothers performed saṅkīrtana, immediately Lord Caitanya and Nityānanda would dance in ecstasy. According to the Gaura-gaṇoddeśa-dīpikā (188), the three brothers were formerly Kalāvatī, Rasollāsā and Guṇatuṅgā, who recited the songs composed by Śrī Viśākhā-gopī. The three brothers were among one of the seven parties that performed kīrtana when Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu attended the Ratha-yātrā festival at Jagannātha Purī. Vakreśvara Paṇḍita was the chief dancer in their party. This is vividly described in the Madhya-līlā, chapter thirteen, verses 42 and 43.