Skip to main content

Text 79 - 80

Texts 79-80

Verš

Texto

īśvarera śakti haya e-tina prakāra
eka lakṣmī-gaṇa, pure mahiṣī-gaṇa āra
īśvarera śakti haya e-tina prakāra
eka lakṣmī-gaṇa, pure mahiṣī-gaṇa āra
vraje gopī-gaṇa āra sabhāte pradhāna
vrajendra-nandana yā’te svayaṁ bhagavān
vraje gopī-gaṇa āra sabhāte pradhāna
vrajendra-nandana yā’te svayaṁ bhagavān

Synonyma

Synonyms

īśvarera — Nejvyššího Pána; śakti — energie; haya — je; e-tina — tyto tři; prakāra — druhy; eka — jedna; lakṣmī-gaṇa — bohyně štěstí na Vaikuṇṭě; pure — ve Dvárace; mahiṣī-gaṇa — královny; āra — a; vraje — ve Vrindávanu; gopī-gaṇagopī; āra — a; sabhāte — mezi jimi všemi; pradhāna — hlavní; vraja-indra-nandana — Kṛṣṇa, syn krále Vradži; yā'te — protože; svayam — osobně; bhagavān — původní Pán.

īśvarera — del Señor Supremo; śakti — energía; haya — es; e-tina — estas tres; prakāra — clases; eka — una; lakṣmī-gaṇa — las diosas de la fortuna de Vaikuṇṭha; pure — de Dvārakā; mahiṣī-gaṇa — las reinas; āra — y; vraje — de Vṛndāvana; gopī-gaṇa — las gopīs; āra — y; sabhāte — de entre todas ellas; pradhāna — las principales; vraja-indra-nandana — Kṛṣṇa, el hijo del rey de Vraja; yā’te — porque; svayam — Él mismo; bhagavān — el Señor primigenio.

Překlad

Translation

Energie (společnice) Nejvyššího Pána jsou tří druhů: Lakṣmī na Vaikuṇṭě, královny ve Dvárace, a gopī ve Vrindávanu. Gopī jsou nejlepší ze všech, protože mají tu výsadu, že mohou sloužit Śrī Kṛṣṇovi, původnímu Pánu, synovi krále Vradži.

Las energías [consortes] del Señor Supremo son de tres clases: las Lakṣmīs de Vaikuṇṭha, las reinas de Dvārakā y las gopīs de Vṛndāvana. Las mejores de todas son las gopīs, porque tienen el privilegio de servir a Śrī Kṛṣṇa, el Señor primigenio, el hijo del rey de Vraja.