Skip to main content

Text 79 - 80

Texts 79-80

Verš

Text

īśvarera śakti haya e-tina prakāra
eka lakṣmī-gaṇa, pure mahiṣī-gaṇa āra
īśvarera śakti haya e-tina prakāra
eka lakṣmī-gaṇa, pure mahiṣī-gaṇa āra
vraje gopī-gaṇa āra sabhāte pradhāna
vrajendra-nandana yā’te svayaṁ bhagavān
vraje gopī-gaṇa āra sabhāte pradhāna
vrajendra-nandana yā’te svayaṁ bhagavān

Synonyma

Synonyms

īśvarera — Nejvyššího Pána; śakti — energie; haya — je; e-tina — tyto tři; prakāra — druhy; eka — jedna; lakṣmī-gaṇa — bohyně štěstí na Vaikuṇṭě; pure — ve Dvárace; mahiṣī-gaṇa — královny; āra — a; vraje — ve Vrindávanu; gopī-gaṇagopī; āra — a; sabhāte — mezi jimi všemi; pradhāna — hlavní; vraja-indra-nandana — Kṛṣṇa, syn krále Vradži; yā'te — protože; svayam — osobně; bhagavān — původní Pán.

īśvarera — of the Supreme Lord; śakti — energy; haya — is; e-tina — these three; prakāra — kinds; eka — one; lakṣmī-gaṇa — the goddesses of fortune in Vaikuṇṭha; pure — in Dvārakā; mahiṣī-gaṇa — the queens; āra — and; vraje — in Vṛndāvana; gopī-gaṇa — the gopīs; āra — and; sabhāte — among all of them; pradhāna — the chief; vraja-indra-nandana — Kṛṣṇa, the son of the King of Vraja; yā’te — because; svayam — Himself; bhagavān — the primeval Lord.

Překlad

Translation

Energie (společnice) Nejvyššího Pána jsou tří druhů: Lakṣmī na Vaikuṇṭě, královny ve Dvárace, a gopī ve Vrindávanu. Gopī jsou nejlepší ze všech, protože mají tu výsadu, že mohou sloužit Śrī Kṛṣṇovi, původnímu Pánu, synovi krále Vradži.

The energies [consorts] of the Supreme Lord are of three kinds: the Lakṣmīs in Vaikuṇṭha, the queens in Dvārakā and the gopīs in Vṛndāvana. The gopīs are the best of all, for they have the privilege of serving Śrī Kṛṣṇa, the primeval Lord, the son of the King of Vraja.