Skip to main content

Text 37

Text 37

Verš

Text

ei chaya guru — śikṣā-guru ye āmāra
tāṅ’-sabāra pāda-padme koṭi namaskāra
ei chaya guru — śikṣā-guru ye āmāra
tāṅ’-sabāra pāda-padme koṭi namaskāra

Synonyma

Synonyms

ei — těchto; chaya — šest; guru — duchovních mistrů; śikṣā-guru — duchovní mistři udílející pokyny; ye — kteří jsou; āmāra — moji; tāṅ'-sabāra — jich všech; pāda-padme — lotosovým nohám; koṭi — deset miliónů; namaskāra — uctivých poklon.

ei — these; chaya — six; guru — spiritual masters; śikṣā-guru — instructing spiritual masters; ye — who are; āmāra — my; tāṅ’-sabāra — of all of them; pāda-padme — unto the lotus feet; koṭi — ten million; namaskāra — respectful obeisances.

Překlad

Translation

To je mých šest poučujících duchovních mistrů, a proto u jejich lotosových nohou skládám milióny uctivých poklon.

These six are my instructing spiritual masters, and therefore I offer millions of respectful obeisances unto their lotus feet.

Význam

Purport

Tím, že autor přijímá šest Gosvāmīch jako své poučující duchovní mistry, dává jasně najevo, že by nikdo neměl být uznán jako gauḍīya-vaiṣṇava, pokud jim také není oddán.

By accepting the six Gosvāmīs as his instructing spiritual masters, the author specifically makes it clear that one should not be recognized as a Gauḍīya Vaiṣṇava if he is not obedient to them.