Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.1

Verš

vande gurūn īśa-bhaktān
īśam īśāvatārakān
tat-prakāśāṁś ca tac-chaktīḥ
kṛṣṇa-caitanya-saṁjñakam

Synonyma

vande — skládám uctivé poklony; gurūn — duchovním mistrům; īśa-bhaktān — oddaným Nejvyššího Pána; īśam — Nejvyššímu Pánu; īśa-avatārakān — inkarnacím Nejvyššího Pána; tat — Nejvyššího Pána; prakāśān — projevením; ca — a; tat — Nejvyššího Pána; śaktīḥ — energiím; kṛṣṇa-caitanya — Śrī Kṛṣṇa Caitanya; saṁjñakam — který se jmenuje.

Překlad

Skládám uctivé poklony duchovním mistrům, oddaným Pána, Pánovým inkarnacím, Jeho úplným částem, Jeho energiím a samotnému původnímu Pánu, Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi.