Skip to main content

TEXT 20

TEXT 20

Verš

Text

trai-vidyā māṁ soma-pāḥ pūta-pāpā
yajñair iṣṭvā svar-gatiṁ prārthayante
te puṇyam āsādya surendra-lokam
aśnanti divyān divi deva-bhogān
trai-vidyā māṁ soma-pāḥ pūta-pāpā
yajñair iṣṭvā svar-gatiṁ prārthayante
te puṇyam āsādya surendra-lokam
aśnanti divyān divi deva-bhogān

Synonyma

Synonyms

trai-vidyāḥ — znalci tří Ved; mām — Mě; soma-pāḥ — ti, kteří pijí šťávu soma; pūta — očištěni; pāpāḥ — od hříchů; yajñaiḥ — oběťmi; iṣṭvā — uctívající; svaḥ-gatim — cestu do nebe; prārthayante — modlí se o; te — oni; puṇyam — zbožného; āsādya — dosahující; sura-indra — Indry; lokam — světa; aśnanti — požívají; divyān — nebeských; divi — v nebi; deva-bhogān — radostí polobohů.

trai-vidyāḥ — the knowers of the three Vedas; mām — Me; soma-pāḥ — drinkers of soma juice; pūta — purified; pāpāḥ — of sins; yajñaiḥ — with sacrifices; iṣṭvā — worshiping; svaḥ-gatim — passage to heaven; prārthayante — pray for; te — they; puṇyam — pious; āsādya — attaining; sura-indra — of Indra; lokam — the world; aśnanti — enjoy; divyān — celestial; divi — in heaven; deva-bhogān — the pleasures of the gods.

Překlad

Translation

Znalci Ved pijící šťávu soma, kteří se chtějí dostat na nebeské planety, Mě uctívají nepřímo. Když jsou očištěni od reakcí za hříšné činy, rodí se na nebeské planetě Indry vyznačující se zbožností, kde si užívají božských radostí.

Those who study the Vedas and drink the soma juice, seeking the heavenly planets, worship Me indirectly. Purified of sinful reactions, they take birth on the pious, heavenly planet of Indra, where they enjoy godly delights.

Význam

Purport

Slovo trai-vidyāḥ poukazuje na tři Vedy — Sāma, Yajur a Ṛg. Brāhmaṇa, který je prostudoval, je nazýván tri-vedī. Každý, kdo velmi lpí na poznání získaném z těchto tří Ved, je ve společnosti ctěn. Existuje bohužel mnoho velkých učenců sečtělých ve Vedách, kteří neznají konečný smysl jejich studia. Proto zde Kṛṣṇa prohlašuje, že konečným cílem tri-vedīch je On. Skuteční tri-vedī přijímají útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy a věnují se čisté oddané službě pro Jeho uspokojení. Oddaná služba začíná zpíváním mantry Hare Kṛṣṇa, doprovázeným snahou poznat Kṛṣṇu takového, jaký je. Ti, kdo studují Vedy pouze formálně, se bohužel více zajímají o oběti různým polobohům, jako je Indra nebo Candra. Tím se tito uctívatelé polobohů zbaví znečištění tvořeného nižšími kvalitami přírody, čímž dosáhnou vyšších planetárních soustav či nebeských planet, které se jmenují Maharloka, Janoloka, Tapoloka a tak dále. Možnost uspokojovat své smysly ve vyšších planetárních soustavách je ve srovnání s planetou Zemí mnohosettisíckrát lepší.

The word trai-vidyāḥ refers to the three Vedas – Sāma, Yajur and Ṛg. A brāhmaṇa who has studied these three Vedas is called a tri-vedī. Anyone who is very much attached to knowledge derived from these three Vedas is respected in society. Unfortunately, there are many great scholars of the Vedas who do not know the ultimate purport of studying them. Therefore Kṛṣṇa herein declares Himself to be the ultimate goal for the tri-vedīs. Actual tri-vedīs take shelter under the lotus feet of Kṛṣṇa and engage in pure devotional service to satisfy the Lord. Devotional service begins with the chanting of the Hare Kṛṣṇa mantra and side by side trying to understand Kṛṣṇa in truth. Unfortunately those who are simply official students of the Vedas become more interested in offering sacrifices to the different demigods like Indra and Candra. By such endeavor, the worshipers of different demigods are certainly purified of the contamination of the lower qualities of nature and are thereby elevated to the higher planetary systems or heavenly planets known as Maharloka, Janaloka, Tapoloka, etc. Once situated on those higher planetary systems, one can satisfy his senses hundreds of thousands of times better than on this planet.