Skip to main content

TEXT 4

TEXT 4

Verš

Текст

adhibhūtaṁ kṣaro bhāvaḥ
puruṣaś cādhidaivatam
adhiyajño ’ham evātra
dehe deha-bhṛtāṁ vara
адгібгӯтам̇ кшаро бга̄вах̣
пурушаш́ ча̄дгідаіватам
адгійаджн̃о ’хам ева̄тра
дехе деха-бгр̣та̄м̇ вара

Synonyma

Послівний переклад

adhibhūtam — hmotný projev; kṣaraḥ — neustále se měnící; bhāvaḥ — příroda; puruṣaḥ — vesmírná podoba včetně všech polobohů, jako jsou bozi Slunce a Měsíce; ca — a; adhidaivatam — nazývá se adhidaiva; adhiyajñaḥ — Nadduše; aham — Já (Kṛṣṇa); eva — zajisté; atra — v tomto; dehe — těle; deha-bhṛtām — vtělených; vara — ó nejlepší.

адгібгӯтам—фізичне проявлення; кшарах̣—той, що постійно змінюється; бга̄вах̣—природа; пурушах̣—всесвітня форма, яка включає в себе таких напівбогів, як напівбоги Сонця й Місяця; ча— і; адгідаіватам — називають адгідаіва; адгійаджн̃ах̣ — Наддуша; ахам—Я (Кр̣шн̣а); ева—неодмінно; атра—у цьому; дехе—у тілі; деха-бгр̣та̄м—втіленого; вара—о кращий.

Překlad

Переклад

Ó nejlepší ze vtělených bytostí! Hmotná příroda, která se neustále mění, se nazývá adhibhūta (hmotný projev). Vesmírná podoba Pána, zahrnující všechny polobohy, jako jsou bozi Slunce a Měsíce, se nazývá adhidaiva. A Já, Nejvyšší Pán, zastoupený Nadduší v srdci každé vtělené bytosti, jsem adhiyajña (Pán oběti).

О кращий із втілених істот, фізичну природу, що постійно змінюється, називають адгібгӯтою (матеріальним проявленням). Всесвітня форма Господа, яка включає в себе всіх напівбогів, таких, як напівбоги Сонця й Місяця, носить назву адгідаіви. А Мене, Верховного Господа, що представлений як Наддуша в серці кожної втіленої істоти, називають адгійаджн̃ею (Володарем жертвопринесень).

Význam

Коментар

Hmotná příroda se neustále mění. Všeobecně platí, že hmotná těla procházejí šesti stavy: narodí se, rostou, určitou dobu přetrvávají, vytvářejí své produkty, chřadnou a potom zaniknou. Tato hmotná příroda se nazývá adhibhūta. V určitou dobu je stvořena a v určitou dobu bude zničena. Koncepce vesmírné podoby Nejvyššího Pána, která zahrnuje všechny polobohy a jejich různé planety, se nazývá adhidaivata. A v těle je společně s individuální duší přítomná Nadduše, úplné zastoupení Pána Kṛṣṇy, jež dlí v srdci a je známá pod jménem Paramātmā či adhiyajña. Zvláště významné je v kontextu tohoto verše slovo eva — Pán jím zdůrazňuje, že Paramātmā se od Něho neliší. Nadduše, Nejvyšší Osobnost Božství, je svědkem činností individuální duše, vedle níž setrvává, a zdrojem jejích různých druhů vědomí. Dává jí možnost jednat, jak si přeje, a sleduje její počínání. Čistému oddanému, vědomému si Kṛṣṇy a prokazujícímu transcendentální službu Pánu, se význam těchto různých projevů Nejvyššího Pána přirozeně vyjasní. O gigantické vesmírné podobě Pána zvané adhidaivata rozjímají začátečníci, kteří nejsou schopni navázat styk s Nejvyšším Pánem v Jeho projevu Nadduše. Začátečníkovi je doporučeno meditovat o vesmírné podobě — virāṭ-puruṣovi, za jehož nohy jsou považovány nižší planety, jehož oči představují Slunce a Měsíc, a hlavu vyšší planetární systém.

Фізична природа постійно змінюється. Матеріальні тіла загалом проходять шість етапів розвитку: вони народжуються, ростуть, існують протягом деякого часу, виробляють якісь бічні продукти, виснажуються й зникають. Цю фізичну природу називають адгібгӯтою. Її створено в певний момент і в належний момент буде знищено. Концепцію всесвітньої форми Верховного Господа, яка містить у собі всіх напівбогів і різні планети, на яких вони живуть, називають адгідаіватою. В тілі, поряд з індивідуальною душею, перебуває й повновладний представник Господа Кр̣шн̣и, Наддуша. Наддушу називають Парама̄тмою, або адгійаджн̃ою, і міститься вона в серці. Слово ева, зокрема, важливе в контексті даного вірша, бо цим Господь підкреслює, що Парама̄тма̄ не відрізняється від Нього Самого. Наддуша, Верховний Бог-Особа, перебуває поруч індивідуальної душі й є свідком усієї її діяльності, а також джерелом різніх станів свідомості душі. Наддуша дає індивідуальній душі можливість вільно діяти, а Сама спостерігає за її діяльністю. Призначення всіх різноманітних виявів Верховного Господа само по собі одкривається чистому відданому, що перебуває в свідомості Кр̣шн̣и й служить Господеві на трансцендентному рівні. Неофіт, який не може сприймати Верховного Господа як Наддушу, споглядає грандіозну всесвітню форму Господа, що її називають адгідаіватою. Неофіту радять споглядати всесвітню форму Господа, яку називають віра̄т̣-пурушею, ногами якої вважають нижчі планети, очима — Сонце і МіNext »сяць, а головою — вищі планетні системи.