Skip to main content

TEXT 2

TEXT 2

Verš

Tekstas

jñānaṁ te ’haṁ sa-vijñānam
idaṁ vakṣyāmy aśeṣataḥ
yaj jñātvā neha bhūyo ’nyaj
jñātavyam avaśiṣyate
jñānaṁ te ’haṁ sa-vijñānam
idaṁ vakṣyāmy aśeṣataḥ
yaj jñātvā neha bhūyo ’nyaj
jñātavyam avaśiṣyate

Synonyma

Synonyms

jñānam — fenomenální poznání; te — tobě; aham — Já; sa — společně s; vijñānam — duchovním poznáním; idam — toto; vakṣyāmi — vyložím; aśeṣataḥ — beze zbytku; yat — což; jñātvā — znající; na — ne; iha — v tomto světě; bhūyaḥ — dále; anyat — cokoliv dalšího; jñātavyam — poznatelné; avaśiṣyate — zůstává.

jñānām — patyrimu prieinamą žinojimą; te — tau; aham — Aš; sa — su; vijñānam — dievišku žinojimu; idam — šį; vakṣyāmi — paaiškinsiu; aśeṣataḥ — visiškai; yat — kurį; jñātvā — žinant; na — ne; iha — šiame pasaulyje; bhūyaḥ — toliau; anyat — nieko kito; jñātavyam — ką derėtų pažinti; avaśiṣyate — liks.

Překlad

Translation

Nyní ti v úplnosti vyložím toto poznání, fenomenální (hmotné) i duchovní, po jehož pochopení nezbyde již nic, co by bylo možné poznat.

Dabar aš iki galo paskelbsiu tau ir patyrimu prieinamą, ir dievišką žinojimą. Jį gavus daugiau nebus ką pažinti.

Význam

Purport

Uplné, transcendentální poznání zahrnuje poznání fenomenálního neboli hmotného světa, skryté duchovní podstaty a jejich zdroje. Pán Kṛṣṇa chce vyložit Arjunovi zmíněný systém poznání, protože Arjuna je Jeho důvěrným oddaným a přítelem. Zde se znovu potvrzuje to, co na začátku čtvrté kapitoly již Pán uvedl: úplného poznání může nabýt jedině Pánův oddaný, který se zapojí do učednické posloupnosti pocházející od Pána samotného. Člověk proto má být natolik inteligentní, aby poznal zdroj veškerého poznání, který je příčinou všech příčin a jediným cílem meditace ve všech druzích yogy. S poznáním příčiny všech příčin pozná vše, co je možné znát; nic mu nezůstane neznámé. Vedy (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.3) uvádějí: kasmin nu bhagavo vijñāte sarvam idaṁ vijñātaṁ bhavatīti.

KOMENTARAS: Visiškas žinojimas apima reiškinių pasaulio, už jo esančios dvasios ir judviejų šaltinio pažinimą. Toks žinojimas – transcendentinis. Viešpats panoro išaiškinti Arjunai aukščiau aprašytą pažinimo sistemą, nes Arjuna – artimas Krsnos bhaktas ir draugas. Ketvirto skyriaus pradžioje Viešpats jau aiškino šiuos dalykus, o dabar vėl patvirtina Savo žodžius: visišką žinojimą gali gauti tik Viešpaties bhaktas tiesiogiai iš Jo per mokinių seką. Norint pažinti žinių šaltinį, kuris yra visų priežasčių priežastis ir vienintelis visų yogos tipų meditacijos objektas, reikia turėti išminties. Suvokus visų priežasčių priežastį, atsiveria viskas, kas pažinu ir nelieka nieko nepažinta. Vedos („Muṇḍaka Upaniṣada“ 1.3) sako: kasmin bhagavo vijñāte sarvam idaṁ vijñātaṁ bhavati.