Skip to main content

TEXT 41

TEXT 41

Verš

Texte

prāpya puṇya-kṛtāṁ lokān
uṣitvā śāśvatīḥ samāḥ
śucīnāṁ śrīmatāṁ gehe
yoga-bhraṣṭo ’bhijāyate
prāpya puṇya-kṛtāṁ lokān
uṣitvā śāśvatīḥ samāḥ
śucīnāṁ śrīmatāṁ gehe
yoga-bhraṣṭo ’bhijāyate

Synonyma

Synonyms

prāpya — po dosažení; puṇya-kṛtām — těch, kdo se věnovali zbožným činnostem; lokān — planet; uṣitvā — poté, co pobýval; śāśvatīḥ — mnoho; samāḥ — let; śucīnām — zbožných; śrī-matām — vzkvétajících; gehe — v domě; yoga-bhraṣṭaḥ — ten, kdo poklesl, sešel z cesty seberealizace; abhijāyate — narodí se.

prāpya: après avoir atteint; puṇya-kṛtām: de ceux qui ont accompli des actes pieux; lokān: les planètes; uṣitvā: après être demeuré; śāśvatīḥ: de nombreuses; samāḥ: années; śucīnām: des hommes vertueux; śrī-matām: des hommes prospères; gehe: dans la maison; yoga-bhraṣṭaḥ: celui qui a abandonné la voie de la réalisation spirituelle; abhijāyate: naît.

Překlad

Translation

Neúspěšný yogī se po mnoha letech života plného požitku na planetách zbožných živých bytostí narodí v rodině ctnostných či vznešených a zámožných lidí.

Après avoir vécu de longues années de délices sur les planètes où vivent ceux qui ont fait le bien, celui qui a failli dans la voie du yoga renaît au sein d’une famille riche et noble, ou d’une famille vertueuse.

Význam

Purport

Neúspěšní yogīni se dělí do dvou skupin: první zažili pád po dosažení jen malého pokroku a druzí až po dlouhodobém provádění yogy. Yogī, který patří k první skupině, spěje na vyšší planety, kam se mohou dostat zbožné živé bytosti. Když tam stráví mnoho let, je poslán zpět na planetu Zemi, kde se narodí v rodině počestného vaišnavského brāhmaṇy nebo vznešených obchodníků.

D’entre les yogīs qui n’ont pu atteindre la perfection du yoga, on distingue ceux qui ont échoué après un léger progrès de ceux qui ont chu après une longue pratique. Les premiers seront transférés sur les planètes édéniques, résidence des êtres vertueux. Et après un long séjour en ces lieux paradisiaques, ils seront renvoyés sur notre planète et renaîtront dans des familles de vertueux brāhmaṇas vaiṣṇavas ou des familles de vaiśyas riches et cultivés.

Jak vysvětlí poslední verš této kapitoly, skutečným účelem yogy je dosáhnout nejvyšší dokonalosti, vědomí Kṛṣṇy. Těm, kdo tak dlouho nevytrvají a podlehnou hmotným svodům, je milostí Pána umožněno plně uspokojit své hmotné sklony. Poté dostanou příležitost žít bohatým životem v ctnostných nebo vznešených a zámožných rodinách. Ti, kdo se v nich narodí, tak mohou využít materiálních možností a snažit se pozvednout na úroveň úplného vědomí Kṛṣṇy.

Ainsi, quand un yogī est séduit par l’un ou l’autre des nombreux attraits de l’univers matériel, quand il s’écarte de la voie du yoga et qu’il la quitte alors qu’il n’a pas encore atteint le but décrit dans le dernier verset de ce chapitre – la conscience de Kṛṣṇa –, le Seigneur lui permet de satisfaire ses penchants matériels. Il peut ensuite mener une vie prospère au sein d’une famille vertueuse ou aisée. Une telle renaissance lui offre de nombreuses facilités et lui permet de reprendre sa progression vers la perfection de la conscience de Kṛṣṇa.