Skip to main content

TEXT 38

TEXT 38

Verš

Texte

kaccin nobhaya-vibhraṣṭaś
chinnābhram iva naśyati
apratiṣṭho mahā-bāho
vimūḍho brahmaṇaḥ pathi
kaccin nobhaya-vibhraṣṭaś
chinnābhram iva naśyati
apratiṣṭho mahā-bāho
vimūḍho brahmaṇaḥ pathi

Synonyma

Synonyms

kaccit — zdali; na — ne; ubhaya — obojí; vibhraṣṭaḥ — odchýlený od; chinna — roztržený; abhram — mrak; iva — jako; naśyati — zaniká; apratiṣṭhaḥ — bez jakéhokoliv bezpečného postavení; mahā-bāho — ó Kṛṣṇo, Pane mocných paží; vimūḍhaḥ — zmaten; brahmaṇaḥ — transcendence; pathi — na cestě.

kaccit: est-ce que; na: ne pas; ubhaya: des deux; vibhraṣṭaḥ: détourné; chinna: déchiré; abhram: un nuage; iva: comme; naśyati: périt; apratiṣṭhaḥ: sans aucune position; mahā-bāho: ô Kṛṣṇa aux bras puissants; vimūḍhaḥ: égaré; brahmaṇaḥ: de l’Absolu; pathi: sur le chemin.

Překlad

Translation

Ó Kṛṣṇo, Pane mocných paží, nepřijde člověk, který je svedený z cesty transcendence, o duchovní i hmotný úspěch a nezanikne jako rozervaný mrak, bez jakéhokoliv jistého postavení?

Ainsi détourné du chemin de la spiritualité, ô Kṛṣṇa aux bras puissants, n’ayant obtenu ni succès matériel ni réussite spirituelle, ne périt-il pas, privé de tout statut, à la manière d’un nuage qui se dissipe ?

Význam

Purport

Kráčet vpřed lze dvěma směry. Materialisté se nezajímají o transcendenci, a přirozeně je více zajímá hmotný pokrok uskutečnitelný pomocí hospodářského rozvoje nebo o dosažení vyšších planet příslušným jednáním. Když se někdo vydá cestou transcendence, musí zanechat všech hmotných činností a obětovat svému cíli všechny podoby takzvaného hmotného štěstí. Pokud aspirující transcendentalista neuspěje, zdánlivě ztrácí obojí — nemůže se těšit ani z hmotného štěstí, ani z duchovního úspěchu. Nemá žádné jisté postavení — je jako rozervaný mrak. Někdy se od malého mraku na obloze kus odtrhne a připojí se k většímu. Jestliže se však nemůže spojit s žádným velkým mrakem, odvane ho vítr a ztratí se v širém nebi. Slova brahmaṇaḥ pathi poukazují na cestu transcendentální realizace zakládající se na transcendentálním poznání, že jsme svou podstatou duchovní, nedílné části Nejvyššího Pána, jenž je projeven coby Brahman, Paramātmā a Bhagavān. Pán Kṛṣṇa je nejúplnějším projevem Nejvyšší Absolutní Pravdy, Svrchovnou Osobou, a proto je ten, kdo je Mu odevzdaný, úspěšným transcendentalistou. Dosáhnout tohoto životního cíle skrze realizaci Brahmanu a Paramātmy trvá mnoho životů (bahūnāṁ janmanām ante). Nejlepší cestou transcendentální realizace je tedy přímá cesta bhakti-yogy neboli vědomí Kṛṣṇy.

L’homme a la possibilité de connaître deux sortes de réussite. S’il est matérialiste, il ne visera que la réussite matérielle car il n’éprouve pas le moindre intérêt pour la spiritualité, et ne souhaitera qu’améliorer sa situation économique ou atteindre les planètes supérieures. Si, par contre, il choisit la voie spirituelle, il devra renoncer à toute activité matérielle, oublier les prétendus plaisirs de ce monde. Or, une fois engagé sur cette voie, s’il ne parvient pas au but, il aura apparemment tout perdu, car il ne pourra jouir ni du bonheur matériel ni de la perfection spirituelle. Il sera semblable au nuage qui, n’ayant pu se fondre dans la masse des autres, erre sous la poussée du vent avant de se dissiper dans le vaste ciel.

L’homme emprunte le brahmaṇaḥ pathi, le chemin menant à la réalisation transcendantale, s’il prend conscience que son essence spirituelle fait de lui une partie intégrante de Dieu (manifesté sous Ses trois aspects de Brahman, Paramātmā et Bhagavān). Et lorsqu’un homme s’abandonne à Śrī Kṛṣṇa, la Personne Suprême, aspect total de la Vérité Absolue, il atteint le but ultime. La voie du bhakti-yoga est donc la voie la plus directe, la voie suprême, car les autres ne mènent à l’étape finale, l’étape de l’abandon de soi à Dieu, qu’après avoir préalablement traversé l’étape de la réalisation du Brahman, puis celle du Paramātmā, ce qui oblige, en fait, à de nombreuses renaissances.