Skip to main content

TEXT 38

TEXT 38

Verš

Tekst

kaccin nobhaya-vibhraṣṭaś
chinnābhram iva naśyati
apratiṣṭho mahā-bāho
vimūḍho brahmaṇaḥ pathi
kaccin nobhaya-vibhraṣṭaś
chinnābhram iva naśyati
apratiṣṭho mahā-bāho
vimūḍho brahmaṇaḥ pathi

Synonyma

Synonyms

kaccit — zdali; na — ne; ubhaya — obojí; vibhraṣṭaḥ — odchýlený od; chinna — roztržený; abhram — mrak; iva — jako; naśyati — zaniká; apratiṣṭhaḥ — bez jakéhokoliv bezpečného postavení; mahā-bāho — ó Kṛṣṇo, Pane mocných paží; vimūḍhaḥ — zmaten; brahmaṇaḥ — transcendence; pathi — na cestě.

kaccit — kas; na — ei; ubhaya — mõlemad; vibhraṣṭaḥ — eksiteele viidud; chinna — rebitud; abhram — pilv; iva — nagu; naśyati — hävib; apratiṣṭhaḥ — omamata kohta; mahā-bāho — oo, tugevakäeline Kṛṣṇa; vimūḍhaḥ — segadusse aetud; brahmaṇaḥ — transtsendentsuse; pathi — teel.

Překlad

Translation

Ó Kṛṣṇo, Pane mocných paží, nepřijde člověk, který je svedený z cesty transcendence, o duchovní i hmotný úspěch a nezanikne jako rozervaný mrak, bez jakéhokoliv jistého postavení?

Oo, tugevakäeline Kṛṣṇa, kas selline transtsendentsuse rajalt eksiteele sattunud inimene ei jää mitte ilma nii vaimsest kui ka materiaalsest edust ega hävi kui puruks rebitud pilv, omamata kohta üheski sfääris?

Význam

Purport

Kráčet vpřed lze dvěma směry. Materialisté se nezajímají o transcendenci, a přirozeně je více zajímá hmotný pokrok uskutečnitelný pomocí hospodářského rozvoje nebo o dosažení vyšších planet příslušným jednáním. Když se někdo vydá cestou transcendence, musí zanechat všech hmotných činností a obětovat svému cíli všechny podoby takzvaného hmotného štěstí. Pokud aspirující transcendentalista neuspěje, zdánlivě ztrácí obojí — nemůže se těšit ani z hmotného štěstí, ani z duchovního úspěchu. Nemá žádné jisté postavení — je jako rozervaný mrak. Někdy se od malého mraku na obloze kus odtrhne a připojí se k většímu. Jestliže se však nemůže spojit s žádným velkým mrakem, odvane ho vítr a ztratí se v širém nebi. Slova brahmaṇaḥ pathi poukazují na cestu transcendentální realizace zakládající se na transcendentálním poznání, že jsme svou podstatou duchovní, nedílné části Nejvyššího Pána, jenž je projeven coby Brahman, Paramātmā a Bhagavān. Pán Kṛṣṇa je nejúplnějším projevem Nejvyšší Absolutní Pravdy, Svrchovnou Osobou, a proto je ten, kdo je Mu odevzdaný, úspěšným transcendentalistou. Dosáhnout tohoto životního cíle skrze realizaci Brahmanu a Paramātmy trvá mnoho životů (bahūnāṁ janmanām ante). Nejlepší cestou transcendentální realizace je tedy přímá cesta bhakti-yogy neboli vědomí Kṛṣṇy.

Arenemiseks on kaks teed. Materialiste ei huvita transtsendentaalne tasand. Nende huviks on materiaalne heaolu majandusliku arengu läbi või kõrgematele planeetidele tõusmine selleks ette nähtud töö abil. Vaimsele teele astudes tuleb lõpetada kõik materiaalsed tegevused ja ohverdada niinimetatud materiaalne õnn. Kui eneseteadvustamise poole püüdlev transtsendentalist jääb oma üritustes ebaedukaks, kaotab ta näiliselt mõlemad teed – ta ei saa nautida ei materiaalset õnne ega vaimset edu. Tal pole enam kuskil kohta – ta on nagu puruks rebitud pilv. Vahel eraldub taevas mõnest pilvest väike tükk, mis ühineb suurema pilvega. Ent kui ta ei leia suurt pilve, millega ühineda, puhub tuul ta laiali ning temast ei jää tohutusse taevasse enam midagi alles. Brahmaṇaḥ pathi on transtsendentaalse teadvustamise tee, mis põhineb oma vaimse olemuse mõistmisel lahutamatu osakesena Kõigekõrgemast Jumalast, kes avaldub Brahmanina, Paramātmāna ja Bhagavānina. Jumal Śrī Kṛṣṇa on Kõrgeima Absoluutse Tõe kõige täielikum avaldumine, ning seega on inimene, kes on alistunud Kõrgeimale Isiksusele, edukas transtsendentalist. Selle eesmärgi saavutamine Brahmani ja Paramātmā teadvustamise läbi nõuab mitmeid sünde (bahūnāṁ janmanām ante). Seepärast on ülim transtsendentaalse teadvustamise tee bhakti-jooga ehk Kṛṣṇa teadvus, mis on otsene meetod.