Skip to main content

TEXT 18

TEXT 18

Verš

Tekst

vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ
vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ

Synonyma

Synonyms

vidyā — vzdělání; vinaya — a mírnost; sampanne — v plné míře vlastnící; brāhmaṇe — v brāhmaṇovi; gavi — v krávě; hastini — ve slonovi; śuni — v psovi; ca — a; eva — jistě; śva-pāke — v pojídači psů; ca — v každém z nich; paṇḍitāḥ — ti, kdo jsou moudří; sama-darśinaḥ — kdo vidí stejně.

vidyā — haridusega; vinaya — ja vagurusega; sampanne — täielikult varustatud; brāhmaṇe — brāhmaṇas; gavi — lehmas; hastini — elevandis; śuni — koeras; ca — ja; eva — kindlasti; śva-pāke — koerasööjas (tsiviliseerimatus inimeses); ca — vastavalt; paṇḍitāḥ — need, kes on targad; sama- darśinaḥ — kes vaatavad võrdse pilguga.

Překlad

Translation

Díky pravému poznání vidí pokorní mudrci stejně učeného a mírného brāhmaṇu, krávu, slona, psa i pojídače psů.

Alandlikud targad, kes omavad tõelisi teadmisi, vaatavad võrdse pilguga nii õpetatud ja vagurat brāhmaṇat, lehma, elevanti, koera kui ka koerasööjat [tsiviliseerimatut inimest].

Význam

Purport

Ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, nedělá žádný rozdíl mezi životními formami či společenskými skupinami. Brāhmaṇa a společenský odpadlík se mohou lišit ze sociálního hlediska a pes, kráva a slon se mohou lišit jako životní druhy, ale z pohledu učeného transcendentalisty jsou tyto rozdíly v tělech naprosto bezvýznamné. Je to dáno tím, že všichni mají vztah s Nejvyšším, neboť Nejvyšší Pán je svou úplnou částí zvanou Paramātmā přítomný v srdci každého. Takové porozumění Nejvyššímu je příkladem pravého poznání. Co se týče těl v různých společenských skupinách či životních druzích, Pán projevuje stejnou přízeň všem. Ke všem živým bytostem se chová jako přítel a doprovází je v postavení Paramātmy — bez ohledu na podmínky, ve kterých se nacházejí. V podobě Paramātmy je přítomný jak ve společenském odpadlíkovi, tak v brāhmaṇovi, přestože se těla obou od sebe liší. Těla jsou hmotné výtvory různých kvalit hmotné přírody, ale duše a Nadduše v těle jsou téže duchovní povahy. Kvalitativní podobnost duše a Nadduše ovšem neznamená, že si jsou rovnocenné i kvantitativně — individuální duše je přítomná pouze v jednom těle, zatímco Paramātmā ve všech. Jelikož ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, tyto věci dokonale zná, je opravdu učený a vidí všechny bytosti stejně. Duše a Nadduše se navzájem podobají tím, že obě oplývají vědomím, jsou věčné a blažené. Liší se však v tom, že individuální duše má vědomí rozšířené pouze v omezené oblasti jednoho těla, zatímco Paramātmā si je vědoma všech těl. Nadduše je přítomná ve všech tělech bez rozdílu.

Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene ei tee vahet elusolendite erinevate liikide või kastide vahel. Brāhmaṇa ja tsiviliseerimatu inimene on ühiskondlikust vaatenurgast erinevad; koer, lehm ja elevant on erinevad oma liigilise kuuluvuse poolest, kuid õpetatud transtsendentalisti jaoks on kõik need erinevused tähtsusetud. Seda seepärast, et ta mõistab elusolendite suhteid Kõigekõrgemaga ning et Paramātmā näol viibib Kõigekõrgem Jumal Oma täieliku ekspansioonina iga elusolendi südames. Selline arusaam Kõigekõrgemast on tõeline tarkus. Mis puutub erinevate kastide ja liikide esindajatesse, siis suhtub Jumal kõikidesse elusolenditesse võrdselt armulikult. Jumal suhtub igasse elusolendisse kui Oma sõpra, kuid säilitab Paramātmā positsiooni, mis ei sõltu tingimustest, milles elusolend viibib. Paramātmāna on Jumal kohalolev nii tsiviliseerimatus inimeses kui ka brāhmaṇas, ehkki nende kehad pole samasugused. Kehad on materiaalse looduse erinevate guṇade materiaalne toodang, kuid hing ja Ülihing kehas omavad samu vaimseid omadusi. Hinge ja Ülihinge omaduste sarnasus ei tähenda siiski veel seda, et nad omaksid neid samal määral. Individuaalne hing viibib ainult ühes kehas, samal ajal kui Paramātmā viibib igas kehas. Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene omab sellest täielikke teadmisi ja vaatab seetõttu kõiki elusolendeid võrdse pilguga. Hing ja Ülihing omavad mõlemad teadvust, on igavesed ja täis õndsust. Kuid erinevus seisneb selles, et individuaalse hinge teadvus piirdub ühe kehaga, samas kui Ülihing omab teadvust kõikides kehades. Ülihing viibib ühegi erandita kõikides kehades.