Skip to main content

TEXT 18

ТЕКСТ 18

Verš

Текст

vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ
видя̄-виная-сампанне
бра̄хман̣е гави хастини
шуни чаива шва-па̄ке ча
пан̣д̣ита̄х̣ сама-даршинах̣

Synonyma

Дума по дума

vidyā — vzdělání; vinaya — a mírnost; sampanne — v plné míře vlastnící; brāhmaṇe — v brāhmaṇovi; gavi — v krávě; hastini — ve slonovi; śuni — v psovi; ca — a; eva — jistě; śva-pāke — v pojídači psů; ca — v každém z nich; paṇḍitāḥ — ti, kdo jsou moudří; sama-darśinaḥ — kdo vidí stejně.

видя̄ – със знание; виная – и доброта; сампанне – притежаващи; бра̄хман̣е – към бра̄хман̣а; гави – кравата; хастини – слона; шуни – кучето; ча – и; ева – несъмнено; шва-па̄ке – кучеядеца (извънкастовия); ча – съответно; пан̣д̣ита̄х̣ – мъдреците; сама-даршинах̣ – които се отнасят по един и същ начин.

Překlad

Превод

Díky pravému poznání vidí pokorní mudrci stejně učeného a mírného brāhmaṇu, krávu, slona, psa i pojídače psů.

Смирените мъдреци благодарение на истинско знание приемат по един и същ начин учения и благороден бра̄хман̣а, кравата, слона, кучето и кучеядеца (извънкастовия).

Význam

Коментар

Ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, nedělá žádný rozdíl mezi životními formami či společenskými skupinami. Brāhmaṇa a společenský odpadlík se mohou lišit ze sociálního hlediska a pes, kráva a slon se mohou lišit jako životní druhy, ale z pohledu učeného transcendentalisty jsou tyto rozdíly v tělech naprosto bezvýznamné. Je to dáno tím, že všichni mají vztah s Nejvyšším, neboť Nejvyšší Pán je svou úplnou částí zvanou Paramātmā přítomný v srdci každého. Takové porozumění Nejvyššímu je příkladem pravého poznání. Co se týče těl v různých společenských skupinách či životních druzích, Pán projevuje stejnou přízeň všem. Ke všem živým bytostem se chová jako přítel a doprovází je v postavení Paramātmy — bez ohledu na podmínky, ve kterých se nacházejí. V podobě Paramātmy je přítomný jak ve společenském odpadlíkovi, tak v brāhmaṇovi, přestože se těla obou od sebe liší. Těla jsou hmotné výtvory různých kvalit hmotné přírody, ale duše a Nadduše v těle jsou téže duchovní povahy. Kvalitativní podobnost duše a Nadduše ovšem neznamená, že si jsou rovnocenné i kvantitativně — individuální duše je přítomná pouze v jednom těle, zatímco Paramātmā ve všech. Jelikož ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, tyto věci dokonale zná, je opravdu učený a vidí všechny bytosti stejně. Duše a Nadduše se navzájem podobají tím, že obě oplývají vědomím, jsou věčné a blažené. Liší se však v tom, že individuální duše má vědomí rozšířené pouze v omezené oblasti jednoho těla, zatímco Paramātmā si je vědoma všech těl. Nadduše je přítomná ve všech tělech bez rozdílu.

Кр̣ш̣н̣а осъзнатата личност не прави никаква разлика в биологичните видове и кастите. От социална гледна точка може да има разлика между бра̄хман̣а и извънкастовия, както кучето, кравата и слонът са различни от гледна точка на биологичните видове, но за учения трансценденталист различията, свързани с тялото, нямат значение. Това се дължи на връзката им с Върховния, защото Върховният Бог чрез пълната си част Парама̄тма̄ присъства във всяко сърце. Такова разбиране за Върховния е истинско знание. Що се отнася до телата в различните касти и форми на живот, Бог е еднакво милостив към всички тях – всяко живо същество е негов приятел и Той се проявява като Парама̄тма̄, без значение в какво положение е живото същество. Под формата Парама̄тма̄ Бог се намира както в извънкастовия, така и в бра̄хман̣а, въпреки че телата им не са еднакви. Телата са материални продукти на различните гун̣и на природата, но душата и Свръхдушата вътре в тях са от едно и също духовно качество. Това обаче не ги прави еднакви в количествено отношение, защото индивидуалната душа присъства само в конкретното тяло, докато Парама̄тма̄ се намира във всички тела. Знаейки това, човекът с Кр̣ш̣н̣а съзнание е мъдрец; той гледа на всички по един и същ начин. Сходството между душата и Свръхдушата е, че и двете са съзнателни, вечни и блажени. А разликата е, че индивидуалната душа съзнава единствено в рамките на съответното тяло, докато Свръхдушата е осъзната за всички тела. Свръхдушата присъства във всички тела без разлика.