Skip to main content

TEXT 4

ТЕКСТ 4

Verš

Текст

arjuna uvāca
aparaṁ bhavato janma
paraṁ janma vivasvataḥ
katham etad vijānīyāṁ
tvam ādau proktavān iti
арджуна ува̄ча
апарам бхавато джанма
парам джанма вивасватах̣
катхам етад виджа̄нӣя̄м
твам а̄дау проктава̄н ити

Synonyma

Дума по дума

arjunaḥ uvāca — Arjuna řekl; aparam — mladší; bhavataḥ — Tvé; janma — zrození; param — vyšší; janma — zrození; vivasvataḥ — boha Slunce; katham — jak; etat — toto; vijānīyām — mám pochopit; tvam — Ty; ādau — na počátku; proktavān — učil jsi; iti — takto.

арджунах̣ ува̄ча  – Арджуна каза; апарам – по-млад; бхаватах̣ – твое; джанма – раждане; парам – по-висше; джанма – раждане; вивасватах̣ – на бога на Слънцето; катхам – как; етат – това; виджа̄нӣя̄м – ще разбера ли; твам – и; а̄дау – в началото; проктава̄н – обучи; ити – така.

Překlad

Превод

Arjuna řekl: Bůh Slunce Vivasvān je starší než Ty. Jak mám pochopit, že jsi ho na počátku učil tuto vědu?

Арджуна каза: Вивасва̄н, богът на Слънцето, се е родил преди теб. Как да разбирам това, че си разкрил тази наука първо на него?

Význam

Коментар

Arjuna je uznávaný oddaný Pána — jak by tedy mohl nedůvěřovat Kṛṣṇovým slovům? Ve skutečností se Arjuna neptá kvůli sobě, ale kvůli těm, kteří nevěří v Nejvyšší Osobnost Božství, tedy kvůli démonům, kterým se nelíbí představa, že by měli Kṛṣṇu přijmout za Nejvyššího Pána. Pouze kvůli nim klade Arjuna tuto otázku, jako kdyby si sám nebyl vědom svrchovanosti Osobnosti Božství, Kṛṣṇy. Jak se ukáže v desáté kapitole, Arjuna velmi dobře věděl, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství, zdroj všeho a vrchol transcendence. Kṛṣṇa se ovšem také zjevil coby syn Devakī na této Zemi. Jak je možné, že zůstával toutéž Nejvyšší Osobností Božství, věčnou původní osobou, je pro obyčejného člověka velmi obtížné pochopit. Pro objasnění položil Arjuna Kṛṣṇovi svou otázku, aby vše mohl autoritativně vysvětlit sám Pán. Kṛṣṇu uznává za nejvyšší autoritu celý svět — nejen v současnosti, ale již od nepaměti — a pouze démoni Ho odmítají jako takového přijmout. Jelikož je tedy Kṛṣṇa všemi uznávanou autoritou, Arjuna se Ho takto zeptal, aby se Kṛṣṇa sám představil v pravém světle — místo toho, aby Ho popisovali démoni, kteří se Ho vždy snaží vylíčit zkresleně; tak, jak je to pochopitelné pro ně samotné a jejich následovníky. Je nezbytné, aby každý ve svém vlastním zájmu znal vědu o Kṛṣṇovi. Když tedy o sobě hovoří sám Kṛṣṇa, je to příznivé pro všechny světy. Démonům mohou taková vysvětlení od samotného Kṛṣṇy připadat podivná, protože vždy zkoumají Kṛṣṇu ze svého vlastního hlediska, ale ti, kdo jsou Mu oddáni, výroky o Kṛṣṇovi pronesené Jím samotným srdečně vítají. Oddaní budou tyto Kṛṣṇovy autoritativní výroky vždy ctít, protože se o Něm neustále chtějí dozvídat víc a víc. Ateisté, kteří Kṛṣṇu považují za obyčejného člověka, se tak mohou dozvědět, že Kṛṣṇa je nadlidská osoba, je věčnou podobou blaženosti a poznání (sac-cid-ānanda-vigraha), je transcendentální a stojí nad panstvím kvalit hmotné přírody a času a prostoru. U oddaného Kṛṣṇy, jako je Arjuna, samozřejmě nepřipadá v úvahu jakékoliv mylné pochopení Kṛṣṇova transcendentálního postavení. To, že Arjuna klade Pánovi tuto otázku, je jednoduše snaha oddaného pokořit ateistický postoj těch, kteří Kṛṣṇu považují za obyčejnou lidskou bytost, podléhající vlivu kvalit hmotné přírody.

ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна е велик предан на Бога. Как е възможно да се усъмни в думите на Кр̣ш̣н̣а? В действителност Арджуна пита не заради себе си, а заради невярващите във Върховната Божествена Личност и заради демоните, които отказват да приемат, че Кр̣ш̣н̣а е Върховният Бог. Единствено заради тях Арджуна задава този въпрос, като че ли не знае нищо за Божествената Личност, Кр̣ш̣н̣а. Както ще стане ясно от десета глава, той прекрасно знае, че Кр̣ш̣н̣а е Върховната Личност, източникът на всичко съществуващо и най-висше проявление на Абсолютната Истина. Разбира се, Кр̣ш̣н̣а се появява на тази земя и като син на Девакӣ. Обикновеният човек трудно ще разбере как при това Той остава все същият Върховен Бог, вечен и изначален. За да изясни този въпрос, Арджуна пита Кр̣ш̣н̣а, така че самият Той да даде авторитетен отговор. От незапомнени времена до днес целият свят приема Кр̣ш̣н̣а за висш авторитет, само демоните го отричат. И тъй като всички приемат Кр̣ш̣н̣а за авторитет, Арджуна поставя този въпрос пред него, за да може Той лично да опише себе си, а не да бъде описван от демони, опитващи се да изопачат истината за него, като го представят по начин, приемлив за тях и последователите им. Всеки има интерес да познава науката за Кр̣ш̣н̣а. Затова, когато Той лично говори за себе си, това е благотворно за всички светове. Подобни обяснения от самия Кр̣ш̣н̣а могат да се сторят странни на демоните, защото те подхождат към Кр̣ш̣н̣а от собствената си гледна точка, но преданите приемат с радост всичко, казано от Бога. Преданите винаги ще благоговеят пред авторитетните наставления на Кр̣ш̣н̣а, защото постоянно се стремят да узнаят все повече и повече за него. Атеистите, приели Кр̣ш̣н̣а за обикновен човек, могат по този начин да узнаят, че Той е свръхчовешко същество, че е сач-чид-а̄нанда-виграха (олицетворение на вечността, блаженството и знанието), че е трансцендентален, че е над влиянието на гун̣ите на материалната природа и се намира извън времето и пространството. Преданите на Кр̣ш̣н̣а, като Арджуна, никога не се съмняват в божествената му природа. Зададеният от Арджуна въпрос е просто опит на един предан да опровергае мнението на атеистите, които считат Кр̣ш̣н̣а за обикновено човешко същество, подвластно на гун̣ите на материалната природа.