Skip to main content

TEXT 39

VERSO 39

Verš

Texto

śraddhāvāḻ labhate jñānaṁ
tat-paraḥ saṁyatendriyaḥ
jñānaṁ labdhvā parāṁ śāntim
acireṇādhigacchati
śraddhāvāḻ labhate jñānaṁ
tat-paraḥ saṁyatendriyaḥ
jñānaṁ labdhvā parāṁ śāntim
acireṇādhigacchati

Synonyma

Sinônimos

śraddhā-vān — člověk, který má víru; labhate — získává; jñānam — poznání; tat-paraḥ — velice k němu připoutaný; saṁyata — ovládající; indriyaḥ — smysly; jñānam — poznání; labdhvā — když získal; parām — transcendentální; śāntim — klid a mír; acireṇa — velmi brzy; adhigacchati — dosáhne.

śraddhā-vān — um homem fiel; labhate — consegue; jñānam — conhecimento; tat-paraḥ — muitíssimo apegado a este; saṁyata — controlado; indriyaḥ — sentidos; jñānam — conhecimento; labdhvā — tendo conseguido; parām — transcendental; śāntim — paz; acireṇa — muito em breve; adhigacchati — alcança.

Překlad

Tradução

Člověk vyznačující se vírou, který je oddán transcendentálnímu poznání a ovládá své smysly, je způsobilý tohoto poznání nabýt; a jakmile toho dosáhne, rychle pozná nejvyšší duchovní klid a mír.

Um homem fiel que se dedica ao conhecimento transcendental e que subjuga seus sentidos está qualificado a obter tal conhecimento, e, tendo-o alcançado, ele atinge rapidamente a paz espiritual suprema.

Význam

Comentário

Tohoto poznání na úrovni vědomí Kṛṣṇy může nabýt ten, kdo pevně věří v Kṛṣṇu. O člověku se říká, že má víru, pokud je přesvědčen, že samotným jednáním s vědomím Kṛṣṇy může dosáhnout nejvyšší dokonalosti. Této víry se dosahuje oddanou službou a zpíváním Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, což očišťuje srdce od veškeré hmotné špíny. Kromě toho je třeba také ovládat smysly. Ten, kdo věří Kṛṣṇovi a ovládá smysly, může snadno a neprodleně dosáhnout dokonalosti v oblasti poznání spojeného s vědomím Kṛṣṇy.

Esse conhecimento em consciência de Kṛṣṇa pode ser obtido por alguém fiel que acredita firmemente em Kṛṣṇa. Fiel é aquele que pensa que, pelo simples fato de agir em consciência de Kṛṣṇa, ele pode alcançar a perfeição mais elevada. Esta fé é conseguida pelo desempenho do serviço devocional e pelo canto de Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, que limpa o coração de toda sujeira material. Além e acima de tudo, devem-se controlar os sentidos. Aquele que é fiel a Kṛṣṇa e que controla os sentidos pode alcançar facilmente a perfeição do conhecimento na consciência de Kṛṣṇa sem mais demora.