Skip to main content

TEXT 39

TEXT 39

Verš

Tekstas

śraddhāvāḻ labhate jñānaṁ
tat-paraḥ saṁyatendriyaḥ
jñānaṁ labdhvā parāṁ śāntim
acireṇādhigacchati
śraddhāvāḻ labhate jñānaṁ
tat-paraḥ saṁyatendriyaḥ
jñānaṁ labdhvā parāṁ śāntim
acireṇādhigacchati

Synonyma

Synonyms

śraddhā-vān — člověk, který má víru; labhate — získává; jñānam — poznání; tat-paraḥ — velice k němu připoutaný; saṁyata — ovládající; indriyaḥ — smysly; jñānam — poznání; labdhvā — když získal; parām — transcendentální; śāntim — klid a mír; acireṇa — velmi brzy; adhigacchati — dosáhne.

śraddhā-vān — tikintysis; labhate — pasiekia; jñānam — žinojimą; tat-paraḥ — labai prie jo prisirišęs; saṁyata — suvaldęs; indriyaḥ — jusles; jñānām — žinojimą; labdhvā — įgavęs; parām — transcendentinę; śāntim — ramybę; acireṇa — netrukus; adhigacchati — pasiekia.

Překlad

Translation

Člověk vyznačující se vírou, který je oddán transcendentálnímu poznání a ovládá své smysly, je způsobilý tohoto poznání nabýt; a jakmile toho dosáhne, rychle pozná nejvyšší duchovní klid a mír.

Tikintysis, kuris yra visiškai pasišventęs transcendentiniam pažinimui ir suvaldo savo jusles, yra vertas įgyti tokį žinojimą ir, jį pasiekęs, netrukus patiria aukščiausią dvasinę ramybę.

Význam

Purport

Tohoto poznání na úrovni vědomí Kṛṣṇy může nabýt ten, kdo pevně věří v Kṛṣṇu. O člověku se říká, že má víru, pokud je přesvědčen, že samotným jednáním s vědomím Kṛṣṇy může dosáhnout nejvyšší dokonalosti. Této víry se dosahuje oddanou službou a zpíváním Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, což očišťuje srdce od veškeré hmotné špíny. Kromě toho je třeba také ovládat smysly. Ten, kdo věří Kṛṣṇovi a ovládá smysly, může snadno a neprodleně dosáhnout dokonalosti v oblasti poznání spojeného s vědomím Kṛṣṇy.

KOMENTARAS: Transcendentinį Kṛsṇos sąmonės žinojimą įgyja tvirtai Kṛṣṇą tikįs žmogus. Tikinčiuoju vadinamas tas, kuris mano, kad norint pasiekti aukščiausiąjį tobulumą pakanka veikti su Kṛṣṇos sąmone. Toks tikėjimas įgaunamas tarnaujant su pasiaukojimu ir kartojant: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, – tai išvalo širdį nuo materialios nešvaros. Be to reikia išmokti valdyti savo jusles. Tikintis Kṛṣṇa ir valdantis jusles gali lengvai ir greitai pasiekti žinojimo Kṛṣṇos sąmonės srityje tobulumą.