Skip to main content

TEXT 39

제39절

Verš

원문

śraddhāvāḻ labhate jñānaṁ
tat-paraḥ saṁyatendriyaḥ
jñānaṁ labdhvā parāṁ śāntim
acireṇādhigacchati
스랃다발 라바떼 갸남 śraddhāvāḻ labhate jñānaṁ
땃-빠라 삼야뗀드리야하 tat-paraḥ saṁyatendriyaḥ
갸남 랍드바 빠람 샨띰 jñānaṁ labdhvā parāṁ śāntim
아찌레나디갓차띠 acireṇādhigacchati

Synonyma

동의어

śraddhā-vān — člověk, který má víru; labhate — získává; jñānam — poznání; tat-paraḥ — velice k němu připoutaný; saṁyata — ovládající; indriyaḥ — smysly; jñānam — poznání; labdhvā — když získal; parām — transcendentální; śāntim — klid a mír; acireṇa — velmi brzy; adhigacchati — dosáhne.

스랃다-반: 충실한, 라바떼: 달성하다, 갸남: 지식, 땃-빠라하: 그것에 아주 집착하는, 삼야따: 절제된, 인드리야하: 감각들, 갸남: 지식, 랍드바: 달성한 다음, 빠람: 초월적, 샨띰: 평온, 아찌레나: 아주 빨리, 아디갓차띠: 이루다.

Překlad

번역

Člověk vyznačující se vírou, který je oddán transcendentálnímu poznání a ovládá své smysly, je způsobilý tohoto poznání nabýt; a jakmile toho dosáhne, rychle pozná nejvyšší duchovní klid a mír.

초월적 지식에 헌신하며 자기 감각을 억제하는 충실한 자는 그런 지식을 얻을 자격이 있으며, 그것을 얻은 후에는 즉시 최상의 영적 평온함에 이르느니라.

Význam

주석

Tohoto poznání na úrovni vědomí Kṛṣṇy může nabýt ten, kdo pevně věří v Kṛṣṇu. O člověku se říká, že má víru, pokud je přesvědčen, že samotným jednáním s vědomím Kṛṣṇy může dosáhnout nejvyšší dokonalosti. Této víry se dosahuje oddanou službou a zpíváním Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, což očišťuje srdce od veškeré hmotné špíny. Kromě toho je třeba také ovládat smysly. Ten, kdo věří Kṛṣṇovi a ovládá smysly, může snadno a neprodleně dosáhnout dokonalosti v oblasti poznání spojeného s vědomím Kṛṣṇy.

끄리쉬나 의식의 지식은 끄리쉬나에 대한 확고한 믿음이 있는 충실한 사람만이 얻을 수 있다. 오직 끄리쉬나 의식으로 행동함으로써 최고의 완성을 이룰 수 있다고 생각하는 사람을 충실한 자라 한다. 이러한 믿음은 봉헌함으로써, 그리고 마음속에 있는 모든 물질적 더러움을 씻어주는 하레 끄리쉬나, 하레 끄리쉬나, 끄리쉬나 끄리쉬나, 하레 하레 / 하레 라마, 하레 라마, 라마 라마, 하레 하레를 구송함으로써 얻어진다. 이에 더하여 감각을 통제해야 한다. 끄리쉬나께 충실하고 감각을 통제하는 자는 지체 없이 끄리쉬나 의식이라는 지식의 완성을 쉽게 이룰 수 있다.