Skip to main content

TEXT 39

TEXT 39

Verš

Texte

śraddhāvāḻ labhate jñānaṁ
tat-paraḥ saṁyatendriyaḥ
jñānaṁ labdhvā parāṁ śāntim
acireṇādhigacchati
śraddhāvāḻ labhate jñānaṁ
tat-paraḥ saṁyatendriyaḥ
jñānaṁ labdhvā parāṁ śāntim
acireṇādhigacchati

Synonyma

Synonyms

śraddhā-vān — člověk, který má víru; labhate — získává; jñānam — poznání; tat-paraḥ — velice k němu připoutaný; saṁyata — ovládající; indriyaḥ — smysly; jñānam — poznání; labdhvā — když získal; parām — transcendentální; śāntim — klid a mír; acireṇa — velmi brzy; adhigacchati — dosáhne.

śraddhā-vān: un homme de foi; labhate: obtient; jñānam: la connaissance; tat-paraḥ: très attaché à elle; saṁyata: maîtrisés; indriyaḥ: les sens; jñānam: la connaissance; labdhvā: ayant atteint; parām: absolue; śāntim: la paix; acireṇa: très bientôt; adhigacchati: atteint.

Překlad

Translation

Člověk vyznačující se vírou, který je oddán transcendentálnímu poznání a ovládá své smysly, je způsobilý tohoto poznání nabýt; a jakmile toho dosáhne, rychle pozná nejvyšší duchovní klid a mír.

L’homme de foi qui maîtrise ses sens et se consacre à la connaissance transcendantale pourra obtenir ce savoir. Il parviendra alors sans délai à la plus haute paix spirituelle.

Význam

Purport

Tohoto poznání na úrovni vědomí Kṛṣṇy může nabýt ten, kdo pevně věří v Kṛṣṇu. O člověku se říká, že má víru, pokud je přesvědčen, že samotným jednáním s vědomím Kṛṣṇy může dosáhnout nejvyšší dokonalosti. Této víry se dosahuje oddanou službou a zpíváním Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, což očišťuje srdce od veškeré hmotné špíny. Kromě toho je třeba také ovládat smysly. Ten, kdo věří Kṛṣṇovi a ovládá smysly, může snadno a neprodleně dosáhnout dokonalosti v oblasti poznání spojeného s vědomím Kṛṣṇy.

Celui qui a une foi ferme en Dieu, la Personne Suprême, peut obtenir ce savoir dans la conscience de Kṛṣṇa. L’homme de foi est celui qui pense, en toute certitude, que le seul fait d’agir dans la conscience de Kṛṣṇa permet d’atteindre la plus haute perfection. On acquiert cette foi en servant le Seigneur avec dévotion ainsi qu’en chantant ou récitant Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare / Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare, le mantra qui lave le cœur de toutes ses impuretés. Et par-dessus tout, il faut contrôler ses sens. Grâce à ces deux facteurs, on arrivera très vite à la perfection de la connaissance de la conscience de Kṛṣṇa.