Skip to main content

TEXT 39

TEXT 39

Verš

Texto

śraddhāvāḻ labhate jñānaṁ
tat-paraḥ saṁyatendriyaḥ
jñānaṁ labdhvā parāṁ śāntim
acireṇādhigacchati
śraddhāvāḻ labhate jñānaṁ
tat-paraḥ saṁyatendriyaḥ
jñānaṁ labdhvā parāṁ śāntim
acireṇādhigacchati

Synonyma

Palabra por palabra

śraddhā-vān — člověk, který má víru; labhate — získává; jñānam — poznání; tat-paraḥ — velice k němu připoutaný; saṁyata — ovládající; indriyaḥ — smysly; jñānam — poznání; labdhvā — když získal; parām — transcendentální; śāntim — klid a mír; acireṇa — velmi brzy; adhigacchati — dosáhne.

śraddhā-vān — un hombre fiel; labhate — alcanza; jñānaṁ — conocimiento; tat-paraḥ — muy apegado a él; saṁyata — controlado; indriyaḥ — sentido; jñānam — conocimiento; labdhvā — habiendo alcanzado; parām — trascendental; śāntim — paz; acireṇa — muy pronto; adhigacchati — logra.

Překlad

Traducción

Člověk vyznačující se vírou, který je oddán transcendentálnímu poznání a ovládá své smysly, je způsobilý tohoto poznání nabýt; a jakmile toho dosáhne, rychle pozná nejvyšší duchovní klid a mír.

Un hombre fiel que se consagra al conocimiento trascendental y que subyuga los sentidos es merecedor de obtener ese conocimiento, y al adquirirlo, encuentra rápidamente la suprema paz espiritual.

Význam

Significado

Tohoto poznání na úrovni vědomí Kṛṣṇy může nabýt ten, kdo pevně věří v Kṛṣṇu. O člověku se říká, že má víru, pokud je přesvědčen, že samotným jednáním s vědomím Kṛṣṇy může dosáhnout nejvyšší dokonalosti. Této víry se dosahuje oddanou službou a zpíváním Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, což očišťuje srdce od veškeré hmotné špíny. Kromě toho je třeba také ovládat smysly. Ten, kdo věří Kṛṣṇovi a ovládá smysly, může snadno a neprodleně dosáhnout dokonalosti v oblasti poznání spojeného s vědomím Kṛṣṇy.

Ese conocimiento en estado de conciencia de Kṛṣṇa puede adquirirlo una persona fiel que cree firmemente en Kṛṣṇa. Se dice que uno es fiel cuando piensa que simplemente por actuar con conciencia de Kṛṣṇa puede lograr la máxima perfección. Esta fe se adquiere por medio del desempeño del servicio devocional y del canto de Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, que limpia el corazón de uno de toda suciedad material. Y, por encima de esto, se deben controlar los sentidos. Una persona que es fiel a Kṛṣṇa y que controla los sentidos, puede lograr fácilmente y sin demora la perfección del conocimiento de conciencia de Kṛṣṇa.