Skip to main content

TEXT 39

TEXT 39

Verš

Tekst

śraddhāvāḻ labhate jñānaṁ
tat-paraḥ saṁyatendriyaḥ
jñānaṁ labdhvā parāṁ śāntim
acireṇādhigacchati
śraddhāvāḻ labhate jñānaṁ
tat-paraḥ saṁyatendriyaḥ
jñānaṁ labdhvā parāṁ śāntim
acireṇādhigacchati

Synonyma

Synonyms

śraddhā-vān — člověk, který má víru; labhate — získává; jñānam — poznání; tat-paraḥ — velice k němu připoutaný; saṁyata — ovládající; indriyaḥ — smysly; jñānam — poznání; labdhvā — když získal; parām — transcendentální; śāntim — klid a mír; acireṇa — velmi brzy; adhigacchati — dosáhne.

śraddhā-vān — et troende menneske; labhate — opnår; jñānam — viden; tat-paraḥ — som er meget knyttet til den; saṁyata — beherskede; indriyaḥ — hvis sanser er; jñānam — viden; labdhvā — efter at have opnået; parām — transcendental; śāntim — fred; acireṇa — meget snart; adhigacchati — han opnår.

Překlad

Translation

Člověk vyznačující se vírou, který je oddán transcendentálnímu poznání a ovládá své smysly, je způsobilý tohoto poznání nabýt; a jakmile toho dosáhne, rychle pozná nejvyšší duchovní klid a mír.

En person, der med tro har viet sit liv til transcendental viden, og som betvinger sine sanser, er kvalificeret til at få denne viden, og efter at have fået den opnår han inden længe den højeste åndelige fred.

Význam

Purport

Tohoto poznání na úrovni vědomí Kṛṣṇy může nabýt ten, kdo pevně věří v Kṛṣṇu. O člověku se říká, že má víru, pokud je přesvědčen, že samotným jednáním s vědomím Kṛṣṇy může dosáhnout nejvyšší dokonalosti. Této víry se dosahuje oddanou službou a zpíváním Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, což očišťuje srdce od veškeré hmotné špíny. Kromě toho je třeba také ovládat smysly. Ten, kdo věří Kṛṣṇovi a ovládá smysly, může snadno a neprodleně dosáhnout dokonalosti v oblasti poznání spojeného s vědomím Kṛṣṇy.

FORKLARING: En sådan viden i Kṛṣṇa-bevidsthed kan opnås af en stærkt troende person, der har fuldstændig tro på Kṛṣṇa. Man kan kaldes et troende menneske, når man tror på, at blot ved at handle i Kṛṣṇa-bevidsthed kan man nå den højeste fuldkommenhed. En sådan tro fås igennem udførelsen af hengiven tjeneste og ved at recitere Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, hvilket renser hjertet for alle materielle urenheder. Derudover skal man beherske sine sanser. En person, der har tro på Kṛṣṇa, og som behersker sine sanser, kan let og ufortøvet opnå fuldkommenhed i viden om Kṛṣṇa-bevidsthed.