Skip to main content

TEXT 39

ТЕКСТ 39

Verš

Текст

śraddhāvāḻ labhate jñānaṁ
tat-paraḥ saṁyatendriyaḥ
jñānaṁ labdhvā parāṁ śāntim
acireṇādhigacchati
шраддха̄ва̄л лабхате гя̄нам
тат-парах̣ самятендриях̣
гя̄нам лабдхва̄ пара̄м ша̄нтим
ачирен̣а̄дхигаччхати

Synonyma

Дума по дума

śraddhā-vān — člověk, který má víru; labhate — získává; jñānam — poznání; tat-paraḥ — velice k němu připoutaný; saṁyata — ovládající; indriyaḥ — smysly; jñānam — poznání; labdhvā — když získal; parām — transcendentální; śāntim — klid a mír; acireṇa — velmi brzy; adhigacchati — dosáhne.

шраддха̄-ва̄н – вярващ човек; лабхате – постига; гя̄нам – знание; тат-парах̣ – много привързан към него; самята – контролиран; индриях̣ – сетива; гя̄нам – знание; лабдхва̄ – като е постигнал; пара̄м – трансцендентално; ша̄нтим – покой; ачирен̣а – много скоро; адхигаччхати – достига.

Překlad

Превод

Člověk vyznačující se vírou, který je oddán transcendentálnímu poznání a ovládá své smysly, je způsobilý tohoto poznání nabýt; a jakmile toho dosáhne, rychle pozná nejvyšší duchovní klid a mír.

Вярващият, посветил се на трансценденталното знание и обуздал сетивата си, е достоен да получи това знание и да постигне най-висш духовен мир.

Význam

Коментар

Tohoto poznání na úrovni vědomí Kṛṣṇy může nabýt ten, kdo pevně věří v Kṛṣṇu. O člověku se říká, že má víru, pokud je přesvědčen, že samotným jednáním s vědomím Kṛṣṇy může dosáhnout nejvyšší dokonalosti. Této víry se dosahuje oddanou službou a zpíváním Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, což očišťuje srdce od veškeré hmotné špíny. Kromě toho je třeba také ovládat smysly. Ten, kdo věří Kṛṣṇovi a ovládá smysly, může snadno a neprodleně dosáhnout dokonalosti v oblasti poznání spojeného s vědomím Kṛṣṇy.

Такова знание в Кр̣ш̣н̣а съзнание се постига от непоколебимо вярващия в Кр̣ш̣н̣а. Вярващ е този, който знае, че просто като действа в Кр̣ш̣н̣а съзнание, ще достигне висше съвършенство. Тази вяра се появява с предано служене и с повтаряне на Харе Кр̣ш̣н̣а, Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а Кр̣ш̣н̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе, което изчиства човешкото сърце от цялото материално замърсяване. Освен това необходимо е да се обуздаят сетивата. С вяра в Кр̣ш̣н̣а и с овладени сетива лесно и бързо се прониква в науката за Кр̣ш̣н̣а съзнание.