Skip to main content

TEXT 38

TEXT 38

Verš

Tekst

na hi jñānena sadṛśaṁ
pavitram iha vidyate
tat svayaṁ yoga-saṁsiddhaḥ
kālenātmani vindati
na hi jñānena sadṛśaṁ
pavitram iha vidyate
tat svayaṁ yoga-saṁsiddhaḥ
kālenātmani vindati

Synonyma

Synonyms

na — nic; hi — jistě; jñānena — s poznáním; sadṛśam — ve srovnání; pavitram — posvěcené; iha — v tomto světě; vidyate — existuje; tat — to; svayam — sám; yoga — v oddanosti; saṁsiddhaḥ — ten, kdo dosáhl zralosti; kālena — časem; ātmani — v sobě; vindati — užívá si.

na — intet; hi — afgjort; jñānena — med viden; sadṛśam — i sammenligning; pavitram — helliggjort; iha — i denne verden; vidyate — eksisterer; tat — den (viden); svayam — ham selv; yoga — i hengivenhed; saṁsiddhaḥ — den, som er moden; kālena — i tidens løb; ātmani — i sig selv; vindati — nyder.

Překlad

Translation

V tomto světě není nic tak vznešeného a čistého jako transcendentální poznání. Je to zralý plod veškeré mystiky a ten, kdo dosáhl ve vykonávání oddané služby zralosti, se posléze těší z tohoto poznání ve svém nitru.

I denne verden er der intet så ophøjet og rent som transcendental viden. En sådan viden er den modne frugt af al mystik. Og når tiden er inde, nyder den, der er fuldendt i praktiseringen af hengiven tjeneste, denne viden inde i sig selv.

Význam

Purport

Když hovoříme o transcendentálním poznání, máme na mysli duchovní porozumění. V tomto smyslu tedy není nic tak vznešeného a čistého jako transcendentální poznání. Nevědomost je příčinou naší spoutanosti a poznání je příčinou našeho osvobození. Toto transcendentální poznání je zralým plodem oddané služby, a když ho někdo trvale vlastní, nemusí hledat klid někde jinde, protože jej vychutnává ve svém nitru. Jinými slovy — toto poznání a klid vrcholí vědomím Kṛṣṇy. Takový je závěr Bhagavad-gīty.

FORKLARING: Når vi taler om transcendental viden, gør vi det i betydningen af åndelig forståelse. Som sådan findes der intet, der er så ophøjet og rent som transcendental viden. Uvidenhed er årsagen til vores trældom, og viden er årsag til vores befrielse. Denne kundskab er den modne frugt af hengiven tjeneste, og når man befinder sig i transcendental viden, behøver man ikke søge fred noget andet sted, for man nyder fred inde i sig selv. Denne viden og fredfyldthed kulminerer med andre ord i Kṛṣṇa-bevidsthed. Det er Bhagavad-gītās endelige konklusion.