Skip to main content

TEXT 20

第20節

Verš

テキスト

tyaktvā karma-phalāsaṅgaṁ
nitya-tṛpto nirāśrayaḥ
karmaṇy abhipravṛtto ’pi
naiva kiñcit karoti saḥ
tyaktvā karma-phalāsaṅgaṁ
nitya-tṛpto nirāśrayaḥ
karmaṇy abhipravṛtto ’pi
naiva kiñcit karoti saḥ

Synonyma

Synonyms

tyaktvā — zříkající se; karma-phala-āsaṅgam — lpění na plodech jednání; nitya — vždy; tṛptaḥ — spokojený; nirāśrayaḥ — bez jakéhokoliv útočiště; karmaṇi — činností; abhipravṛttaḥ — plně zaměstnán; api — ačkoliv; na — ne; eva — jistě; kiñcit — cokoliv; karoti — dělá; saḥ — on.

tyaktvā —捨て去って; karma-phala-āsańgam —活動の結果への執着; nitya —常に; tṛptaḥ —満足して; nirāśrayaḥ — どんな保護もなく; karmaṇi —活動に; abhipravṛttaḥ —完全に従事して ; api ~にもかかわらず; na — ~でない; eva —確かに; kiñcit —何でも;karoti — するsaḥ — 彼は

Překlad

Translation

Jak se zříká veškeré připoutanosti k výsledkům svých činností a je vždy spokojen a na nikom nezávisí, nekoná žádnou plodonosnou práci, přestože je zaměstnán nejrůznějšími projekty.

仕事の結果に全く執着しない人は常に満足し、自由であるあらゆる種類の活動をしてしかもカルマがないのである

Význam

Purport

Nebýt spoután činy je možné jedině na úrovni vědomí Kṛṣṇy, kdy se vše dělá pro Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství. Ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, jedná z čisté lásky k Němu, a proto ho nijak nepřitahují výsledky činností. Nelpí dokonce ani na zaopatřování se — všechno nechává na Kṛṣṇovi. Také neusiluje o to, aby si obstaral různé věci, ani aby si chránil ty, které již vlastní. Koná svou povinnost, jak nejlépe umí, a vše nechává na Kṛṣṇovi. Taková neulpívající osoba je vždy oproštěná od výsledných reakcí za dobré a špatné činy; je to jako kdyby nic nekonala. To je příznak akarmy, jednání zbaveného jeho plodů. Každý jiný čin, neprovázený vědomím Kṛṣṇy, konatele poutá — a jak bylo vysvětleno dříve, to je skutečný rys vikarmy.

クリシュナ意識、すべてクリシュナのためにする、という気持ちになると、はじめて仕事の束縛から解放されます。クリシュナ意識の人は、バガヴァーンに対する純粋な愛から、仕事をします。そして彼はその仕事の結果には何の関心もありません。自分の生活のことについてすら無関心です。すべてのことを、クリシュナにお任せしています。金品をためこんだり、すでに自分の所有となっているものの保全に気をつかうこともありません。最善を尽くして義務を遂行し、あとはクリシュナに全託します。このような無執着の人は、善悪のカルマから免れて、常に自由です。まるで、何ごともしないかのようです。これがアカルマ(カルマのない活動)です。このほかのクリシュナ意識を欠いた活動はすべて、その行為者を縛り付けます。これをヴィカルマ(誤活動)というのです。