Skip to main content

TEXT 20

ТЕКСТ 20

Verš

Текст

tyaktvā karma-phalāsaṅgaṁ
nitya-tṛpto nirāśrayaḥ
karmaṇy abhipravṛtto ’pi
naiva kiñcit karoti saḥ
тяктва̄ карма-пхала̄сангам
нитя-тр̣пто нира̄шраях̣
карман̣й абхиправр̣тто 'пи
наива кин̃чит кароти сах̣

Synonyma

Дума по дума

tyaktvā — zříkající se; karma-phala-āsaṅgam — lpění na plodech jednání; nitya — vždy; tṛptaḥ — spokojený; nirāśrayaḥ — bez jakéhokoliv útočiště; karmaṇi — činností; abhipravṛttaḥ — plně zaměstnán; api — ačkoliv; na — ne; eva — jistě; kiñcit — cokoliv; karoti — dělá; saḥ — on.

тяктва̄ – изоставил; карма-пхала-а̄сангам – привързаност към плода от дейността; нитя – винаги; тр̣птах̣ – е удовлетворен; нира̄шраях̣ – без подслон; карман̣и – в дейност; абхиправр̣ттах̣ – е напълно зает; апи – въпреки; на – не; ева – несъмнено; кин̃чит – нищо; кароти – върши; сах̣ – той.

Překlad

Превод

Jak se zříká veškeré připoutanosti k výsledkům svých činností a je vždy spokojen a na nikom nezávisí, nekoná žádnou plodonosnou práci, přestože je zaměstnán nejrůznějšími projekty.

Изоставил привързаността към резултата от своите дейности, винаги удовлетворен и независим, той не извършва кармично действие, макар да предприема всякакви начинания.

Význam

Коментар

Nebýt spoután činy je možné jedině na úrovni vědomí Kṛṣṇy, kdy se vše dělá pro Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství. Ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, jedná z čisté lásky k Němu, a proto ho nijak nepřitahují výsledky činností. Nelpí dokonce ani na zaopatřování se — všechno nechává na Kṛṣṇovi. Také neusiluje o to, aby si obstaral různé věci, ani aby si chránil ty, které již vlastní. Koná svou povinnost, jak nejlépe umí, a vše nechává na Kṛṣṇovi. Taková neulpívající osoba je vždy oproštěná od výsledných reakcí za dobré a špatné činy; je to jako kdyby nic nekonala. To je příznak akarmy, jednání zbaveného jeho plodů. Každý jiný čin, neprovázený vědomím Kṛṣṇy, konatele poutá — a jak bylo vysvětleno dříve, to je skutečný rys vikarmy.

ПОЯСНЕНИЕ: Тази свобода от робството на кармичните действия е възможна само в Кр̣ш̣н̣а съзнание, когато всичко се върши за Кр̣ш̣н̣а. Кр̣ш̣н̣а осъзнатият действа, движен от чиста любов към Върховната Божествена Личност, и затова не е привързан към резултата от действието. Той не е привързан дори към поддържането на собственото си съществуване, защото във всичко се уповава на Кр̣ш̣н̣а. Не се стреми да притежава вещи, нито да съхранява това, което вече има. Старае се да изпълнява дълга си възможно най-добре, за всичко друго разчита на Кр̣ш̣н̣а. Такава непривързана личност винаги е освободена от последиците – добри или лоши; все едно не прави нищо. В това се състои особеността на акарма, т.е. на дейностите без кармични последици. Следователно всяка друга дейност, освен тази в Кр̣ш̣н̣а съзнание, обвързва извършителя и това е същността на викарма, както вече беше обяснено.