Skip to main content

TEXT 19

ТЕКСТ 19

Verš

Текст

yasya sarve samārambhāḥ
kāma-saṅkalpa-varjitāḥ
jñānāgni-dagdha-karmāṇaṁ
tam āhuḥ paṇḍitaṁ budhāḥ
йасйа сарве самрамбх
кма-сакалпа-варджит
джнгни-дагдха-карма
там ху паита будх

Synonyma

Пословный перевод

yasya — ten, jehož; sarve — všeho druhu; samārambhāḥ — snahy; kāma — založené na touze po smyslovém požitku; saṅkalpa — rozhodnosti; varjitāḥ — jsou prosté; jñāna — dokonalého poznání; agni — ohněm; dagdha — spálená; karmāṇam — jehož práce; tam — jeho; āhuḥ — prohlašují; paṇḍitam — učeným; budhāḥ — ti, kteří vědí.

йасйа — которого; сарве — все; самрамбх — старания; кма — основанной на стремлении к наслаждениям; сакалпа — целеустремленности; варджит — лишенные; джна — совершенного знания; агни — в огне; дагдха — сгоревшие; кармам — того, чьи действия; там — его; ху — называют; паитам — мудреца; будх — обладающие знанием.

Překlad

Перевод

Člověk, jehož veškeré snahy jsou prosté touhy po smyslovém požitku, je tím, kdo zná vše. Mudrci ho nazývají konatelem, jehož reakce za práci spálil oheň dokonalého poznání.

Тот, кто действует, не стремясь наслаждаться плодами своего труда, обладает всей полнотой знания. Мудрецы говорят про такого человека, что все последствия его действий сгорели в огне совершенного знания.

Význam

Комментарий

Činnosti osoby vědomé si Kṛṣṇy může pochopit jedině člověk, který má úplné poznání. Jelikož je ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, prostý všech sklonů k uspokojování smyslů, znamená to, že spálil reakce za svou práci dokonalým poznáním svého přirozeného postavení. Ví, že je věčným služebníkem Nejvyšší Osobnosti Božství. Ten, kdo dospěl k takové dokonalosti poznání, je skutečně učený. Rozvíjení tohoto poznání o věčné službě Pánu je přirovnáváno k ohni, který když se jednou zapálí, může spálit všechny druhy reakcí za práci.

Только тот, кто обладает совершенным знанием, может понять действия человека, развившего в себе сознание Кришны. Поскольку человек, обладающий сознанием Кришны, не стремится к чувственным наслаждениям, про него говорят, что он сжег все последствия своих действий в огне совершенного знания — знания о том, что по своей природе он является вечным слугой Верховной Личности Бога. Только тот, кто понял эту истину, обладает подлинным знанием. Это знание подобно огню, который, вспыхнув, сжигает дотла все последствия нашей деятельности.