Skip to main content

TEXT 19

19. VERS

Verš

Szöveg

yasya sarve samārambhāḥ
kāma-saṅkalpa-varjitāḥ
jñānāgni-dagdha-karmāṇaṁ
tam āhuḥ paṇḍitaṁ budhāḥ
yasya sarve samārambhāḥ
kāma-saṅkalpa-varjitāḥ
jñānāgni-dagdha-karmāṇaṁ
tam āhuḥ paṇḍitaṁ budhāḥ

Synonyma

Szó szerinti jelentés

yasya — ten, jehož; sarve — všeho druhu; samārambhāḥ — snahy; kāma — založené na touze po smyslovém požitku; saṅkalpa — rozhodnosti; varjitāḥ — jsou prosté; jñāna — dokonalého poznání; agni — ohněm; dagdha — spálená; karmāṇam — jehož práce; tam — jeho; āhuḥ — prohlašují; paṇḍitam — učeným; budhāḥ — ti, kteří vědí.

yasya – akinek; sarve – minden; samārambhāḥ – törekvései; kāma – az érzékkielégítés vágyán alapuló; saṅkalpa – törekvéstől; varjitāḥ – mentesek; jñāna – a tökéletes tudásnak; agni – a tüze; dagdha – felégette; karmāṇam – akinek a tettét; tam – őt; āhuḥ – mondják; paṇḍitam – bölcsnek; budhāḥ – akik tudnak.

Překlad

Fordítás

Člověk, jehož veškeré snahy jsou prosté touhy po smyslovém požitku, je tím, kdo zná vše. Mudrci ho nazývají konatelem, jehož reakce za práci spálil oheň dokonalého poznání.

Akinek minden törekvése mentes az érzékkielégítés vágyától, arról tudhatjuk, hogy teljes tudással rendelkezik. A bölcsek azt tartják róla, hogy a tökéletes tudás tüze már felégette tettei visszahatásait.

Význam

Magyarázat

Činnosti osoby vědomé si Kṛṣṇy může pochopit jedině člověk, který má úplné poznání. Jelikož je ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, prostý všech sklonů k uspokojování smyslů, znamená to, že spálil reakce za svou práci dokonalým poznáním svého přirozeného postavení. Ví, že je věčným služebníkem Nejvyšší Osobnosti Božství. Ten, kdo dospěl k takové dokonalosti poznání, je skutečně učený. Rozvíjení tohoto poznání o věčné službě Pánu je přirovnáváno k ohni, který když se jednou zapálí, může spálit všechny druhy reakcí za práci.

Csak az értheti meg a Kṛṣṇa-tudatú ember cselekedeteit, aki teljes tudással rendelkezik. A Kṛṣṇa-tudatú ember mentes minden érzékkielégítő hajlamtól, mert megértette eredeti helyzetét, azt, hogy ő az Istenség Legfelsőbb Személyiségének örök szolgája, s ez a tökéletes tudás felégette tettei visszahatásait. Az a valóban bölcs, aki szert tett erre a tökéletes tudásra. Annak a tudásnak a kibontakozását, mely szerint az ember az Úr örök szolgája, a tűzhöz hasonlítják. Az ilyen tűz ha egyszer lángra lobban, képes felégetni a tettek bármilyen visszahatását.