Skip to main content

TEXT 19

TEXT 19

Verš

Texte

yasya sarve samārambhāḥ
kāma-saṅkalpa-varjitāḥ
jñānāgni-dagdha-karmāṇaṁ
tam āhuḥ paṇḍitaṁ budhāḥ
yasya sarve samārambhāḥ
kāma-saṅkalpa-varjitāḥ
jñānāgni-dagdha-karmāṇaṁ
tam āhuḥ paṇḍitaṁ budhāḥ

Synonyma

Synonyms

yasya — ten, jehož; sarve — všeho druhu; samārambhāḥ — snahy; kāma — založené na touze po smyslovém požitku; saṅkalpa — rozhodnosti; varjitāḥ — jsou prosté; jñāna — dokonalého poznání; agni — ohněm; dagdha — spálená; karmāṇam — jehož práce; tam — jeho; āhuḥ — prohlašují; paṇḍitam — učeným; budhāḥ — ti, kteří vědí.

yasya: celui dont; sarve: tous les; samārambhāḥ: efforts; kāma: fondés sur le désir de satisfaire les sens; saṅkalpa: détermination; varjitāḥ: sont dénués de; jñāna: de la connaissance parfaite; agni: par le feu; dagdha: brûlées par; karmāṇam: dont les actions; tam: lui; āhuḥ: déclarent; paṇḍitam: érudits; budhāḥ: ceux qui savent.

Překlad

Translation

Člověk, jehož veškeré snahy jsou prosté touhy po smyslovém požitku, je tím, kdo zná vše. Mudrci ho nazývají konatelem, jehož reakce za práci spálil oheň dokonalého poznání.

Celui qui agit sans aucun désir de jouissance matérielle possède la pleine connaissance. Les sages affirment que le feu du parfait savoir a réduit en cendres les conséquences de ses actes.

Význam

Purport

Činnosti osoby vědomé si Kṛṣṇy může pochopit jedině člověk, který má úplné poznání. Jelikož je ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, prostý všech sklonů k uspokojování smyslů, znamená to, že spálil reakce za svou práci dokonalým poznáním svého přirozeného postavení. Ví, že je věčným služebníkem Nejvyšší Osobnosti Božství. Ten, kdo dospěl k takové dokonalosti poznání, je skutečně učený. Rozvíjení tohoto poznání o věčné službě Pánu je přirovnáváno k ohni, který když se jednou zapálí, může spálit všechny druhy reakcí za práci.

Pour comprendre les actes d’une personne consciente de Kṛṣṇa, il faut posséder soi-même la connaissance totale. Le fait qu’un homme conscient de Kṛṣṇa échappe à l’attrait des plaisirs matériels prouve bien que le feu de la parfaite connaissance de sa condition éternelle de serviteur de Dieu a réduit en cendres les répercussions de ses actes. On pourrait comparer son savoir à un feu qui aurait le pouvoir de consumer toutes les conséquences matérielles de ses actes.