Skip to main content

TEXT 19

TEXT 19

Verš

Text

yasya sarve samārambhāḥ
kāma-saṅkalpa-varjitāḥ
jñānāgni-dagdha-karmāṇaṁ
tam āhuḥ paṇḍitaṁ budhāḥ
yasya sarve samārambhāḥ
kāma-saṅkalpa-varjitāḥ
jñānāgni-dagdha-karmāṇaṁ
tam āhuḥ paṇḍitaṁ budhāḥ

Synonyma

Synonyms

yasya — ten, jehož; sarve — všeho druhu; samārambhāḥ — snahy; kāma — založené na touze po smyslovém požitku; saṅkalpa — rozhodnosti; varjitāḥ — jsou prosté; jñāna — dokonalého poznání; agni — ohněm; dagdha — spálená; karmāṇam — jehož práce; tam — jeho; āhuḥ — prohlašují; paṇḍitam — učeným; budhāḥ — ti, kteří vědí.

yasya — jemand, dessen; sarve — alle Arten von; samārambhāḥ — Bemühungen; kāma — gegründet auf dem Wunsch nach Sinnenbefriedigung; saṅkalpa — Entschlossenheit; varjitāḥ — sind ohne; jñāna — des vollkommenen Wissens; agni — durch das Feuer; dagdha — verbrannt; karmāṇam — dessen Tätigkeiten; tam — ihn; āhuḥ — bezeichnen; paṇḍitam — gelehrt; budhāḥ — diejenigen, die wissen.

Překlad

Translation

Člověk, jehož veškeré snahy jsou prosté touhy po smyslovém požitku, je tím, kdo zná vše. Mudrci ho nazývají konatelem, jehož reakce za práci spálil oheň dokonalého poznání.

Jemanden, der in vollkommenem Wissen gründet, erkennt man daran, daß jede seiner Bemühungen frei ist von dem Wunsch nach Sinnenbefriedigung. Über jemanden, der so handelt, sagen die Weisen, daß das Feuer des vollkommenen Wissens alle Reaktionen auf seine Tätigkeiten verbrannt hat.

Význam

Purport

Činnosti osoby vědomé si Kṛṣṇy může pochopit jedině člověk, který má úplné poznání. Jelikož je ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, prostý všech sklonů k uspokojování smyslů, znamená to, že spálil reakce za svou práci dokonalým poznáním svého přirozeného postavení. Ví, že je věčným služebníkem Nejvyšší Osobnosti Božství. Ten, kdo dospěl k takové dokonalosti poznání, je skutečně učený. Rozvíjení tohoto poznání o věčné službě Pánu je přirovnáváno k ohni, který když se jednou zapálí, může spálit všechny druhy reakcí za práci.

ERLÄUTERUNG: Nur jemand, der vollkommenes Wissen besitzt, kann die Taten eines Menschen im Kṛṣṇa-Bewußtsein verstehen. Die Tatsache, daß ein Kṛṣṇa-bewußter Mensch von jeglicher Neigung zur Sinnenbefriedigung frei ist, zeigt, daß er die Reaktionen seiner Handlungen durch vollkommenes Wissen verbrannt hat, nämlich durch das Wissen, daß er in seiner wesensgemäßen Stellung ein ewiger Diener der Höchsten Persönlichkeit Gottes ist. Wer diese Vollkommenheit des Wissens erlangt hat, ist wahrhaft gelehrt. Die Entwicklung dieses Wissens, der ewige Diener Kṛṣṇas zu sein, wird mit Feuer verglichen, das, wenn es einmal entfacht ist, die Reaktionen auf alle Tätigkeiten verbrennen kann.