Skip to main content

TEXT 52

TEXT 52

Verš

Текст

yadā te moha-kalilaṁ
buddhir vyatitariṣyati
tadā gantāsi nirvedaṁ
śrotavyasya śrutasya ca
йада̄ те моха-калілам̇
буддгір вйатітарішйаті
тада̄ ґанта̄сі нірведам̇
ш́ротавйасйа ш́рутасйа ча

Synonyma

Послівний переклад

yadā — když; te — tvá; moha — iluze; kalilam — hustý les; buddhiḥ — transcendentální služba s inteligencí; vyatitariṣyati — překoná; tadā — tehdy; gantā asi — půjdeš; nirvedam — lhostejnost; śrotavyasya — ke všemu, co má být vyslechnuto; śrutasya — ke všemu, co již bylo vyslechnuto; ca — také.

йада̄—коли; те—твій; моха—омани; калілам—нетрі; буддгіх̣—розум у трансцендентному служінні; вйатітарішйаті—перевершує; тада̄—тоді; ґанта̄ асі—ти станеш; нірведам—байдужий; ш́ротавйасйа—до того, що почуєш; ш́рутасйа—усього, що почув; ча— також.

Překlad

Переклад

Když tvá inteligence vyjde z hustého lesa iluze, budeš lhostejný ke všemu, co bylo a má být vyslechnuto.

Коли твій розум шляхом відданого служіння вибереться з нетрів омани, ти станеш байдужим до всього, що чув, і до всього, що маєш почути.

Význam

Коментар

Známe mnoho velkých oddaných, pro které se védské obřady staly díky samotné oddané službě Pánu nedůležité. Když někdo skutečně porozumí Kṛṣṇovi a svému vztahu s Ním, bude přirozeně zcela lhostejný k rituálním plodonosným činnostem, ať je to kdokoliv, například zkušený brāhmaṇa. Śrī Mādhavendra Purī, velký oddaný a ācārya patřící k posloupnosti oddaných, říká:

Є багато чудових прикладів з життя великих відданих Господа, коли вони байдужіли до ведичних обрядів просто внаслідок свого відданого служіння Господеві. Коли людина по- справжньому усвідомлює Кр̣шн̣у і свої стосунки з Ним, вона стає цілком байдужа до обрядів, пов’язаних з кармічною діяльністю, навіть якщо вона є досвідченим бра̄хман̣ою. Ш́рı̄ Ма̄дгавендра Пурı̄, великий відданий і а̄ча̄рйа в низці ваішн̣ав, каже:

sandhyā-vandana bhadram astu bhavato bhoḥ snāna tubhyaṁ namo
bho devāḥ pitaraś ca tarpaṇa-vidhau nāhaṁ kṣamaḥ kṣamyatām
yatra kvāpi niṣadya yādava-kulottaṁsasya kaṁsa-dviṣaḥ
smāraṁ smāram aghaṁ harāmi tad alaṁ manye kim anyena me
сандгйа̄-вандана бгадрам асту бгавато бгох̣ сна̄на тубгйам̇ намо
бго дева̄х̣ пітараш́ ча тарпан̣а-відгау на̄хам̇ кшамах̣ кшамйата̄м
йатра ква̄пі нішадйа йа̄дава-кулоттамасйа кам̇са-двішах̣
сма̄рам̇ сма̄рам аґгам̇ хара̄мі тад алам̇ манйе кім анйена ме

“Ó mé modlitby pronášené třikrát denně, sláva vám! Ó očistná koupeli, klaním se před tebou. Ó polobozi! Ó předkové! Promiňte mi prosím, že vás nejsem schopen uctít. Kdekoliv usednu, vzpomínám na vznešeného potomka yaduovské dynastie (Kṛṣṇu), nepřítele Kaṁsy, čímž se mohu zbavit všech hříchů, které mě svazují. Myslím, že to je pro mě postačující.”

«О мої молитви тричі на день, слава Вам! О обмивання, я висловлюю вам усю хвалу. О напівбоги! О предки! Будь ласка, пробачте мені, що я не здатний шанувати вас. Тепер, де б я не був, я згадую великого нащадка династії Йаду (Кр̣шн̣у), ворога Кам̇си, й відтак я вивільнююсь із пут гріха. Вважаю, цього для мене досить».

Védské obřady — které zahrnují mimo jiné pronášení nejrůznějších modliteb třikrát denně, časnou ranní koupel a vzdávání úcty předkům, jsou povinné pro začátečníky. Když si je však někdo plně vědom Kṛṣṇy a prokazuje Mu transcendentální láskyplnou službu, stane se ke všem těmto usměrňujícím pravidlům lhostejný, protože již dosáhl dokonalosti. Ten, kdo pozná Nejvyššího Pána Kṛṣṇu a slouží Mu, již nemusí podstupovat nejrůznější askezi a konat oběti, jak doporučují zjevená písma. A pouhé konání různých obřadů bez pochopení, že záměrem Ved je dovést živou bytost ke Kṛṣṇovi, je zbytečné plýtvání časem. Ti, kdo si jsou vědomi Kṛṣṇy, překonávají hranici śabda-brahmaVed a Upaniṣad.

Ведичні обряди й церемонії обов’язкові для неофітів. Вони включають усі різновиди молитв тричі на день, повне обмивання рано-в-ранці, шанування предків тощо. Але той, хто цілком перебуває в свідомості Кр̣шн̣и й присвячує себе трансцендентному любовному служінню Йому, — той вже досяг досконалості і тому втрачає цікавість до всіх вищезгаданих засад побожного життя. Якщо людина досягла ступеня самоусвідомлення шляхом відданого служіння Верховному Господеві Кр̣шн̣і, їй не треба більше вдаватись до різних аскез й виконувати жертвопринесення, що рекомендовані ш́а̄страми. З іншого боку, той, хто не зрозумів, що метою Вед є осягнути Кр̣шн̣у і просто формально відправляє обряди й т. ін., той марно витрачає час. Особи, які перебувають у свідомості Кр̣шн̣и, виходять за межі ш́абда-брахми, тобто діапазону Вед та Упанішад.