Skip to main content

TEXT 50

VERŠ 50

Verš

Verš

buddhi-yukto jahātīha
ubhe sukṛta-duṣkṛte
tasmād yogāya yujyasva
yogaḥ karmasu kauśalam
buddhi-yukto jahātīha
ubhe sukṛta-duṣkṛte
tasmād yogāya yujyasva
yogaḥ karmasu kauśalam

Synonyma

Synonyma

buddhi-yuktaḥ — ten, kdo se věnuje oddané službě; jahāti — může se zbavit; iha — v tomto životě; ubhe — obojího; sukṛta-duṣkṛte — dobrých i špatných výsledků; tasmāt — proto; yogāya — kvůli oddané službě; yujyasva — buď tak zaměstnán; yogaḥ — vědomí Kṛṣṇy; karmasu — ve všech činnostech; kauśalam — umění.

buddhi-yuktaḥ — ten, kto oddane slúži; jahāti — môže sa zbaviť; iha — v tomto živote; ubhe — oboch; sukṛta-duṣkṛte — dobrých i zlých výsledkov; tasmāt — preto; yogāya — v záujme oddanej služby; yujyasva — buď takto zamestnaný; yogaḥ — yoga, vedomie Kṛṣṇu; karmasu — v každej činnosti; kauśalam — umenie.

Překlad

Překlad

Člověk věnující se oddané službě se může dokonce ještě v tomto životě zbavit následků svých dobrých i špatných činů. Proto usiluj o yogu, která je uměním veškerého jednání.

Človek zapojený v oddanej službe sa zbavuje dobrých i zlých činov už v tomto živote. Preto sa usiluj vykonávať yogu, ktorá je vrcholom umenia všetkých činností.

Význam

Význam

Každá živá bytost od nepaměti hromadí různé reakce za své dobré a špatné činy, a tak nikdy nezná své skutečné přirozené postavení. Tuto nevědomost může odstranit pokyn Bhagavad-gīty, učící odevzdat se v každém ohledu Pánu Kṛṣṇovi a být tak vysvobozen z řetězového podléhání akcím a reakcím, které trvá život za životem. Arjuna proto dostává radu, aby jednal s vědomím Kṛṣṇy, což je proces očišťující výsledné činy.

Každá živá bytosť si už odnepamäti nahromadila mnoho reakcií za svoje dobré a zlé skutky, a preto si neuvedomuje svoje pravé a večné postavenie. Táto nevedomosť sa však dá odstrániť dodržiavaním pokynov Bhagavad-gīty, ktorá človeka učí, aby sa v každom smere odovzdal Śrī Kṛṣṇovi a vyslobodil sa tak z kolobehu životov a prestal sa trápiť činmi a ich následkami. Arjuna preto dostal radu, aby oddane slúžil Kṛṣṇovi a očistil tak výsledky svojich skutkov.