Skip to main content

TEXT 50

VERSO 50

Verš

Texto

buddhi-yukto jahātīha
ubhe sukṛta-duṣkṛte
tasmād yogāya yujyasva
yogaḥ karmasu kauśalam
buddhi-yukto jahātīha
ubhe sukṛta-duṣkṛte
tasmād yogāya yujyasva
yogaḥ karmasu kauśalam

Synonyma

Sinônimos

buddhi-yuktaḥ — ten, kdo se věnuje oddané službě; jahāti — může se zbavit; iha — v tomto životě; ubhe — obojího; sukṛta-duṣkṛte — dobrých i špatných výsledků; tasmāt — proto; yogāya — kvůli oddané službě; yujyasva — buď tak zaměstnán; yogaḥ — vědomí Kṛṣṇy; karmasu — ve všech činnostech; kauśalam — umění.

buddhi-yuktaḥ — uma pessoa que se ocupa em serviço devocional; jahāti — pode livrar-se; iha — nesta vida; ubhe — ambos; sukṛta-duṣkṛte — resultados bons e maus; tasmāt — portanto; yogāya — por causa do serviço devocional; yujyasva — ocupe-se assim; yogaḥ — consciência de Kṛṣṇa; karmasu — em todas as atividades; kauśalam — arte.

Překlad

Tradução

Člověk věnující se oddané službě se může dokonce ještě v tomto životě zbavit následků svých dobrých i špatných činů. Proto usiluj o yogu, která je uměním veškerého jednání.

Aquele que está ocupado no serviço devocional, livra-se tanto das boas quanto das más ações, mesmo durante esta vida. Portanto, empenhe-se na yoga, que é a arte de todo o trabalho.

Význam

Comentário

Každá živá bytost od nepaměti hromadí různé reakce za své dobré a špatné činy, a tak nikdy nezná své skutečné přirozené postavení. Tuto nevědomost může odstranit pokyn Bhagavad-gīty, učící odevzdat se v každém ohledu Pánu Kṛṣṇovi a být tak vysvobozen z řetězového podléhání akcím a reakcím, které trvá život za životem. Arjuna proto dostává radu, aby jednal s vědomím Kṛṣṇy, což je proces očišťující výsledné činy.

Desde tempos imemoriais, cada ser vivo vem acumulando as várias reações de seu trabalho, bom e mau. Isto deixa-o sempre ignorante de sua verdadeira posição constitucional. Ele pode eliminar sua ignorância ao ouvir a instrução do Bhagavad-gītā, através da qual aprende a render-se ao Senhor Śrī Kṛṣṇa em todos os aspectos e a deixar de ser vítima do cativeiro da ação e reação a que se sujeita nascimento após nascimento. Arjuna é, portanto, aconselhado a agir em consciência de Kṛṣṇa, o processo purificador da ação resultante.