Skip to main content

TEXT 50

Bg 2.50

Verš

Tekst

buddhi-yukto jahātīha
ubhe sukṛta-duṣkṛte
tasmād yogāya yujyasva
yogaḥ karmasu kauśalam
buddhi-yukto jahātīha
ubhe sukṛta-duṣkṛte
tasmād yogāya yujyasva
yogaḥ karmasu kauśalam

Synonyma

Synoniemen

buddhi-yuktaḥ — ten, kdo se věnuje oddané službě; jahāti — může se zbavit; iha — v tomto životě; ubhe — obojího; sukṛta-duṣkṛte — dobrých i špatných výsledků; tasmāt — proto; yogāya — kvůli oddané službě; yujyasva — buď tak zaměstnán; yogaḥ — vědomí Kṛṣṇy; karmasu — ve všech činnostech; kauśalam — umění.

buddhi-yuktaḥ — iemand die devotionele dienst verricht; jahāti — kan kwijtraken; iha — in dit leven; ubhe — allebei; sukṛta-duṣkṛte — goede en slechte gevolgen; tasmāt — daarom; yogāya — voor devotionele dienst; yujyasva — wees op die manier actief; yogaḥ — Kṛṣṇa-bewustzijn; karmasu — in alle activiteiten; kauśalam — kunst.

Překlad

Vertaling

Člověk věnující se oddané službě se může dokonce ještě v tomto životě zbavit následků svých dobrých i špatných činů. Proto usiluj o yogu, která je uměním veškerého jednání.

Wie devotionele dienst verricht, bevrijdt zichzelf nog in dit leven van reacties op zowel goede als slechte daden. Beoefen daarom yoga, de kunst van alle handelen.

Význam

Betekenisverklaring

Každá živá bytost od nepaměti hromadí různé reakce za své dobré a špatné činy, a tak nikdy nezná své skutečné přirozené postavení. Tuto nevědomost může odstranit pokyn Bhagavad-gīty, učící odevzdat se v každém ohledu Pánu Kṛṣṇovi a být tak vysvobozen z řetězového podléhání akcím a reakcím, které trvá život za životem. Arjuna proto dostává radu, aby jednal s vědomím Kṛṣṇy, což je proces očišťující výsledné činy.

Sinds onheuglijke tijden heeft ieder levend wezen verschillend karma voor goede en slechte daden verzameld en op die manier is het voortdurend in onwetendheid over zijn uiteindelijke, wezenlijke positie. Iemands onwetendheid kan worden weggenomen door de instructie van de Bhagavad-gītā, die leert hoe men zich in alle opzichten aan Heer Kṛṣṇa moet overgeven en hoe men zich kan bevrijden van de aaneenschakeling van acties en reacties waarvan we leven na leven het slachtoffer zijn. Arjuna wordt daarom aangeraden actief te zijn in Kṛṣṇa-bewustzijn, het proces waardoor men gezuiverd kan worden van de resultaten van activiteiten.