Skip to main content

TEXT 50

TEXT 50

Verš

Texte

buddhi-yukto jahātīha
ubhe sukṛta-duṣkṛte
tasmād yogāya yujyasva
yogaḥ karmasu kauśalam
buddhi-yukto jahātīha
ubhe sukṛta-duṣkṛte
tasmād yogāya yujyasva
yogaḥ karmasu kauśalam

Synonyma

Synonyms

buddhi-yuktaḥ — ten, kdo se věnuje oddané službě; jahāti — může se zbavit; iha — v tomto životě; ubhe — obojího; sukṛta-duṣkṛte — dobrých i špatných výsledků; tasmāt — proto; yogāya — kvůli oddané službě; yujyasva — buď tak zaměstnán; yogaḥ — vědomí Kṛṣṇy; karmasu — ve všech činnostech; kauśalam — umění.

buddhi-yuktaḥ: celui qui pratique le service de dévotion; jahāti: peut se débarrasser; iha: dans cette vie; ubhe: des deux; sukṛta-duṣkṛte: des bons et mauvais résultats; tasmāt: donc; yogāya: pour le service de dévotion; yujyasva: soit engagé de cette façon; yogaḥ: la conscience de Kṛṣṇa; karmasu: dans toutes les activités; kauśalam: l’art.

Překlad

Translation

Člověk věnující se oddané službě se může dokonce ještě v tomto životě zbavit následků svých dobrých i špatných činů. Proto usiluj o yogu, která je uměním veškerého jednání.

Qui se consacre au service de dévotion s’affranchit, en cette vie même, des suites bonnes et mauvaises de ses actes. Efforce-toi donc d’atteindre à l’art d’agir, au yoga.

Význam

Purport

Každá živá bytost od nepaměti hromadí různé reakce za své dobré a špatné činy, a tak nikdy nezná své skutečné přirozené postavení. Tuto nevědomost může odstranit pokyn Bhagavad-gīty, učící odevzdat se v každém ohledu Pánu Kṛṣṇovi a být tak vysvobozen z řetězového podléhání akcím a reakcím, které trvá život za životem. Arjuna proto dostává radu, aby jednal s vědomím Kṛṣṇy, což je proces očišťující výsledné činy.

Depuis des temps immémoriaux, tous les êtres vivants accumulent les conséquences de leurs actes bons ou mauvais; c’est pourquoi ils ignorent toujours leur position véritable, inhérente. Les instructions données dans la Bhagavad-gītā, qui nous apprennent à nous abandonner totalement à Śrī Kṛṣṇa et à nous libérer de l’enchaînement aux actes et à leurs conséquences, vie après vie, peuvent dissiper notre ignorance. Arjuna se voit donc conseiller d’agir en pleine conscience de Kṛṣṇa, car c’est le procédé qui permet de purifier les suites de l’action.