Skip to main content

TEXT 50

TEXT 50

Verš

Tekst

buddhi-yukto jahātīha
ubhe sukṛta-duṣkṛte
tasmād yogāya yujyasva
yogaḥ karmasu kauśalam
buddhi-yukto jahātīha
ubhe sukṛta-duṣkṛte
tasmād yogāya yujyasva
yogaḥ karmasu kauśalam

Synonyma

Synonyms

buddhi-yuktaḥ — ten, kdo se věnuje oddané službě; jahāti — může se zbavit; iha — v tomto životě; ubhe — obojího; sukṛta-duṣkṛte — dobrých i špatných výsledků; tasmāt — proto; yogāya — kvůli oddané službě; yujyasva — buď tak zaměstnán; yogaḥ — vědomí Kṛṣṇy; karmasu — ve všech činnostech; kauśalam — umění.

buddhi-yuktaḥ — den, der er engageret i hengiven tjeneste; jahāti — kan blive fri for; iha — i dette liv; ubhe — både; sukṛta-duṣkṛte — gode og dårlige resultater; tasmāt — derfor; yogāya — for den hengivne tjenestes skyld; yujyasva — vær således engageret; yogaḥ — Kṛṣṇa-bevidsthed; karmasu — i alle aktiviteter; kauśalam — kunsten.

Překlad

Translation

Člověk věnující se oddané službě se může dokonce ještě v tomto životě zbavit následků svých dobrých i špatných činů. Proto usiluj o yogu, která je uměním veškerého jednání.

Et menneske, der er engageret i hengiven tjeneste, frigør sig allerede i dette liv fra både gode og dårlige reaktioner. Stræb derfor efter yoga, der er kunsten i alt arbejde.

Význam

Purport

Každá živá bytost od nepaměti hromadí různé reakce za své dobré a špatné činy, a tak nikdy nezná své skutečné přirozené postavení. Tuto nevědomost může odstranit pokyn Bhagavad-gīty, učící odevzdat se v každém ohledu Pánu Kṛṣṇovi a být tak vysvobozen z řetězového podléhání akcím a reakcím, které trvá život za životem. Arjuna proto dostává radu, aby jednal s vědomím Kṛṣṇy, což je proces očišťující výsledné činy.

FORKLARING: Lige siden tidernes morgen har alle levende væsener oparbejdet de forskellige reaktioner på deres gode og dårlige handlinger. Som følge deraf er de konstant uvidende om deres virkelige naturlige position. Ens uvidenhed kan blive fjernet af Bhagavad-gītās instruktioner, der lærer én at overgive sig til Herren Śrī Kṛṣṇa i alle henseender og blive befriet fra lænkerne til årsag og virkning. Arjuna bliver derfor rådet til at handle i Kṛṣṇa-bevidsthed, processen, der renser alle handlinger for deres resultater.