Skip to main content

TEXT 50

ТЕКСТ 50

Verš

Текст

buddhi-yukto jahātīha
ubhe sukṛta-duṣkṛte
tasmād yogāya yujyasva
yogaḥ karmasu kauśalam
буддхи юкто джаха̄тӣха
убхе сукр̣та-душ̣кр̣те
тасма̄д йога̄я юджясва
йогах̣ кармасу каушалам

Synonyma

Дума по дума

buddhi-yuktaḥ — ten, kdo se věnuje oddané službě; jahāti — může se zbavit; iha — v tomto životě; ubhe — obojího; sukṛta-duṣkṛte — dobrých i špatných výsledků; tasmāt — proto; yogāya — kvůli oddané službě; yujyasva — buď tak zaměstnán; yogaḥ — vědomí Kṛṣṇy; karmasu — ve všech činnostech; kauśalam — umění.

буддхи юктах̣ – човек, зает с предано служене; джаха̄ти – може да се освободи; иха – в този живот; убхе – и двете; сукр̣та-душ̣кр̣те – добри и лоши резултати; тасма̄т – следователно; йога̄я – за предано служене; юджясва – да бъде така зает; йогах̣ – Кр̣ш̣н̣а съзнание; кармасу – във всички дейности; каушалам – изкуство.

Překlad

Превод

Člověk věnující se oddané službě se může dokonce ještě v tomto životě zbavit následků svých dobrých i špatných činů. Proto usiluj o yogu, která je uměním veškerého jednání.

Човек, зает в предано служене, още в този живот се освобождава от последиците на добрите и лошите си постъпки. Затова стреми се към йога, която е изкуството да се действа.

Význam

Коментар

Každá živá bytost od nepaměti hromadí různé reakce za své dobré a špatné činy, a tak nikdy nezná své skutečné přirozené postavení. Tuto nevědomost může odstranit pokyn Bhagavad-gīty, učící odevzdat se v každém ohledu Pánu Kṛṣṇovi a být tak vysvobozen z řetězového podléhání akcím a reakcím, které trvá život za životem. Arjuna proto dostává radu, aby jednal s vědomím Kṛṣṇy, což je proces očišťující výsledné činy.

ПОЯСНЕНИЕ: От незапомнени времена живото същество натрупва различни последици от своите добри и лоши постъпки. И постоянно остава в неведение по отношение на истинската си природа. Всеки може да се освободи от това невежество, ако следва наставленията на Бхагавад-гӣта̄, които ни учат как да се отдадем напълно на Бог Шрӣ Кр̣ш̣н̣а и как да се измъкнем от омагьосания кръг на действия и последици, живот след живот. Затова Арджуна е съветван да действа в Кр̣ш̣н̣а съзнание – пречистващият процес на дейността.